Која е разликата помеѓу 4G LTE и 3G HSPA+?

Тоа се целосно различни технологии. Главната разлика при користење овие две технологии е во брзината на податочниот (интернет) сообраќај, која е до 10 пати поголема доколку се користи 4G LTE.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања