Колку максимум, а колку минимум мобилни линии и ТВ-приклучоци можат да се земат со секој од пакетите Vip Combo?

Со сите овие пакети може да се активира и дополнителен ТВ-приклучок, максимум по пакет 5 ТВ-приклучоци, при што за секој дополнителен ТВ-приклучок се плаќа еднократен месечен надоместок.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања