Дали се наплаќа доставата на нарачката?

Не, доставата е целосно бесплатна и не се наплаќа дополнително.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања