Дали може правно лице да купува во Vip онлајн продавницата?

Да. И правните лица може да купуваат во Vip онлајн продавницата.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања