Дали може некој во мое име да ја прими онлајн нарачката?

Не, тоа не е дозволено. Само лицето чии лични податоци се внесени во процесот на нарачка може да ја прими нарачката.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања