Сакам да се префрлам во мрежата на Vip од друга мрежа и да го задржам бројот. Дали тоа можам да го направам онлајн?

Моментално префрлање на број во мрежата на Vip од друга мрежа – не е достапно преку онлајн каналите на нашата веб-страница.

Единствен начин за да го направите истото е да дојдете во некои од нашите Vip центри.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања