На кој начин можам да ја платам онлајн нарачката?

Онлајн плаќањето преку нашата веб-страница е овозможено во соработка со CASYS и за него Ви е потребна платежна картичка.

Во зависност од Вашата нарачка (тип на уред, услуга, фиксен пакет), зависи и тоа дали ќе имате потреба да го извршите плаќањето онлајн.

На пример. Доколку нарачате фиксна услуга онлајн без дополнителен уред, нема потреба од никакво плаќање преку нашата веб-страница.

Доколку е потребно да извршите уплата преку нашата веб-страница, линкот ќе Ви биде испратен при потврдата на нарачката.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања