Направив онлајн нарачка преку сајтот, но никој не ме контактирал?

Во случај да имате направено онлајн нарачка (напомена: со ТОЧНИ податоци), но никој од нашите агенти сè уште не Ве контактирал, Ве молиме да се јавите во нашиот контакт центар на 1234, со цел да биде проверен статусот на нарачката.

Можни се следниве тешкотии:

  • Временската рамка што ние ја гарантираме за контакт сè уште не е помината
  • Неточни внесени податоци за корисник – по што нарачката била отфрлена како нeвалидна
  • Друг технички проблем поради што статусот на нарачката не е променет (причината ќе Ви биде позната по пријавувањето на проблемот кај нашите агенти за контакт)
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања