Како да направам онлајн нарачка за фиксен пакет преку сајтот на Vip?

On-line нарачка на фиксен пакет може да направите:

  • преку формите за нарачка, кои се поставени на страниците за промоциија на фиксни пакети/услуги
  • преку линкот e-shop од главното мени
  1. Пополнете ја формата со Вашите податоци како и со податоците за улица и број каде би се извршила инсталацијата на избраниот фиксен пакет/услуга.
  2. По испраќањето на формата, нашите агенти ќе ги проверат техничките можности за инсталација – дали услугата е достапна на адресата која ја имате внесено за инсталација.
  3. Во најбрзо време, телефонски ќе Ве контактираат нашите агенти и во зависност од можноста на избраниот пакет – нашите агенти продолжуваат со нарачката.

Доколку Вашата нарачка има техничка можност за имплементација и сите други услови за обнова/потпишување договор се исполнети – агентите ќе Ви го потврдат тоа и договорот спремен за потпис ќе Ви биде доставен на врата.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања