Што е статична IP-адреса?

Static IP address / Статична IP-адреса е постојана IP-адреса, која се доделува на корисниците.
Оттаму доаѓа и терминот статична, затоа што на корисникот што доплаќа, му се доделува IP-адреса што ќе биде само негова, за да нема проблем да пристапи од каде било.
Обично се користи кај корисници што чуваат документи на едно место и сакаат постојано да имаат пристап до нив, корисници што имаат камери за надзор и пристапуваат од надвор за да следат, приватни мејл-сервери.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања