Што е динамична IP-адреса?

Dynamic IP address / Динамична IP-адреса е онаа што корисникот ја добива автоматски од провајдерот.
Таа не е постојана и секогаш се променува при обнова.
(по подразбирање сите корисници имаат динамичка IP адреса.)

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања