Стандардна проверка на мрежната картичка

Според Вашиот оперативен систем на компјутерот (видете ги другите соодветни теми), потребно е да влезете во Network Connections/ Adapter settings и со десен клик врз Вашата мрежа (Local Area Network) да одберете „Status“.

Тука ќе го најдете полето [SPEED], кое ја покажува максималната брзина поддржана од Вашата мрежна картичка.

10/100/1000 – соодветно, може да постигне брзина до 10, 100 или 1000 Мbps.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања