Што е VoIP?

Voice over Internet Protocol, IP Телефонија или интернет телефонија претставува рутирање на говорна конверзација преку интернет односно преку IP-базирани мрежи.

VoIP ја олеснува комуникацијата што на традиционален начин вообичаено се одвива отежнато.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања