Што да направам доколку не можам да бирам, но имам дојдовни повици?

Доколку не можете да бирате, но сепак добивате дојдовни повици, направете го следново:

  • Проверете дали е намален звукот на ѕвонење на телефонскиот апарат.

Копчето за регулирање на нивото на звукот кај фиксните телефони е различно. Најдобро е да го консултирате упатството за употреба на Вашиот фиксен телефон или да побарате информација на интернет. Долку имате можност проверете со друг фиксен телефонски уред.
                                                                                                                                                     
Доколку чекорите горе не го решаваат проблемот, јавете се во Контакт центарот на 077 1234 и побарајте техничка помош.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања