Нема влезни ниту излезни повици и при бирање на бројот добивате гласовна порака „Бројот што го биравте, не постои или е погрешен“

Доколку не можете да направите ниту влезни ниту излезни повици при бирање на бројот и добивате гласовна порака “Бројот што го биравте не постои или е погрешен“, направете го следново:

  • Рестартирајте го модемот, со тоа што ќе го исклучите од струја на неколку секунди и повторно ќе го вклучите.
  • Почекајте додека на модемот не се вклучи индикаторот „Tel 1 / Phone 1“ и не почне да свети постојано.

Доколку чекорите горе не го решаваат проблемот, јавете се во Контакт центарот на 077 1234 и побарајте техничка помош.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања