Што да направам доколку нема влезни ниту излезни повици и при бирање на бројот добивате гласовна порака „Телефонот на корисникот не е активен“?

Важно: Ако телефонот е безжичен, проверете дали е вклучен самиот апарат и дали е поврзан со базата.

  • Рестартирајте го модемот, со тоа што ќе го исклучите од струја на неколку секунди и повторно ќе го вклучите. Почекајте додека на модемот не се вклучи индикаторот „Tel 1 / Phone 1“ и не почне да свети постојано.
  • Рестартирајте го телефонскиот апарат, со тоа што ќе го исклучите од струја и повторно ќе го вклучите.

Важно: Направете го овој чекор само доколку телефонскиот апарат е поврзан со електричната мрежа, односно има потреба од електрично напојување.

  • Проверете дали телефонскиот кабел (кабел со RJ 11 конектор) е добро поврзан во влезот „Tel 1 / Phone 1“на модемот и извадете го и повторно поврзете го.
  • Доколку чекорите горе не ја решаваат тешкотијата, јавете се во Контакт центарот да ја провериме линијата.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања