Дали мора да имам трансакциска сметка во НЛБ банка?

Да. При одобрување на кредитот, секој корисник што не поседува трансакциска сметка во НЛБ банка, добива нова трансакциска сметка во НЛБ банка.

Доколку веќе имате трансакциска сметка во НЛБ банка, на истата сметка ќе се одобри и ќе се пресмета кредитот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања