Што треба да направам за да купам телефон на рати?

1) Дојдете во кој било Vip центар и поднесете барање за кредит.

2) При аплицирањето за кредит, потребно е да приложите:

  • потврда за заснован (преземете PDF) работен однос
  • или пензиски чек, со минимален износ на примања од 8.000 ден./ месечно.
     

Максималниот износ на кредитот изнесува 40.000 ден. 

 

За потрошувачки кредит може да аплицираат само физички лица, државјани на Р.Македонија.

Плаќањето на телефонот на 24 рати се врши со склучување договор за потрошувачки кредит со 0% камата, обезбеден во соработка со НЛБ банка.

Ратите се плаќаат во НЛБ банка.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања