Што треба да направам за да купам телефон на рати?

Појдете во кој било Vip центар и поднесете барање за кредит. При аплицирањето за кредит, потребно е да приложите:

  • потврда за заснован (преземете PDF) работен однос, или
  • пензиски чек, со минимален износ на примања од 8.000 ден./ месечно.

 Карактеристиките на потрошувачкиот кредите се:

  • Максималниот износ на кредитот изнесува 40.000 ден.
  • За потрошувачки кредит може да аплицираат само физички лица, државјани на Р.Македонија.
  • Плаќањето на телефонот на 24 рати се врши со склучување договор за потрошувачки кредит со 0% камата, обезбеден во соработка со НЛБ банка.
  • Ратите се плаќаат во НЛБ банка.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања