„Мојот Vip" е мобилна апликација за брз, лесен и прегледен увид во Вашите кориснички сметки, само доколку сте корисник на Vip тарифните модели.

„Мојот Vip" е достапна за бесплатно симнување на Google Play Store & App Store.


Бесплатна и едноставна за користење, апликацијата „Мојот Vip" Ви овозможува:

  • Проверка на состојбата на сметката или кредитот;
  • Проверка на остварениот сообраќај и искористеноста на пакетите;
  • Листа на детални повици;
  • Активација и деактивација на најразлични услуги и дополнителни пакети;
  • Одговори на најчесто поставуваните прашања;
  • Плаќање сметки со кредитна картичка;
  • Информации за специјални новости и понуди.


Апликацијата се користи преку мобилен интернет или Wi-Fi мрежа, со кориснички профил што може да се направи со едноставно следење на упатствата во апликацијата или, пак, да се логирате со постојниот профил на веб-апликацијата „Мојот Vip".


Дополнителни информации и помош

> Користењето на апликацијата како и сите податоци се безбедносно заштитени.
> Кои услуги може да се користат во мобилната апликација Мојот Vip?
> Како да се најавам на мобилната апликација Мојот Vip?
> Повеќе прашања и одговори - тука