Vip Комбо - пакет за целото семејство

Vip Комбо е комплетна забава за Вашиот дом. Со новите пакети Vip Combo Neo добивате:

  • телевизија каде и да сте со Vip Xplore TV,
  • најголем избор на HD-телевизиски канали, со најбогата филмска содржина,
  • интернет за Вашиот дом со брзини до 100Mbps,
  • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи и
  • до 6 мобилни линии со дополнителен попуст на претплатата.

 

Vip Combo Neo 4 - пакети со телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија

 

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 3 месеци

до 90 канали
(до 15 HD)

Вклучен ТВ-пакет:
Sport

1 ТВ-приклучок


Неограничен интернет
до 30/1 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

до 2 мобилни линии во пакетот
избери тарифа:

Vip Xplore TV  бесплатно телевизија каде и да сте


1299 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
99 ден. / месечно
2376 ден. за 24 месеци

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 3 месеци

до 130 канали (до 20 HD)

Вклучени ТВ-пакети:
Cinestar Premiere,
Balkan 8+ или DigitAlb Start

2 ТВ-приклучоци


Неограничен интернет
до 50/3 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

до 4 мобилни линии во пакетот
избери тарифа:

Vip Xplore TV  бесплатно телевизија каде и да сте


2497 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
300 ден. / месечно
7200 ден. за 24 месеци

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 24 месеци

до 150 канали (до 30 HD)

Вклучен ТВ-пакети:
HBO Premium,
Cinestar Premiere
HD Max, Balkan 8+
или DigitAlb Family

2 ТВ-приклучоци


Неограничен интернет
до 100/5 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

до 6 мобилни линии во пакетот
избери тарифа:

Vip Xplore TV  бесплатно телевизија каде и да сте


2897 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
400 ден. / месечно
9600 ден. за 24 месеци

Одберете една од предложените комбинации за Vip Combo Neo 4 или направете своја комбинација со тарифниот модел за мобилна линија што веќе го имате и искористете ја можноста да заштедите и да добиете одлична забава за секој член на Вашето семејство!

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на Vip Combo Neo пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.
 
Понудата за пакетите Vip Combo Neo со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на Vip Комбо Lite.

Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

Vip Комбо 4 Lite - пакет за целото семејство

Vip Комбо Lite е комплетна забава за Вашиот дом. Со новите пакети Vip Combo Lite Neo добивате:

  • телевизија каде и да сте со Vip Xplore TV,
  • дигитална телевизија што можете да ја носите со себе каде и да патувате во Македонија,
  • стабилен интернет за Вашиот дом,
  • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи и
  • до 6 мобилни линии со дополнителен попуст на претплатата.

Vip Combo Lite Neo 4 - пакети со телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија

 

 

Телевизија

до 50 канали

 

/

 

1 ТВ-приклучок


Неограничен интернет
до 10/1 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

до 2 мобилни линии во пакетот
избери тарифа:

Vip Xplore TV  бесплатно
телевизија каде и да сте


1299 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
99 ден. / месечно
2376 ден. за 24 месеци

 

Vip Combo Lite Neo 4M

Телевизија

до 60 канали

Вклучен ТВ-пакет:
Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни

2 ТВ-приклучоци


Неограничен интернет
до 16/1 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

до 4 мобилни линии во пакетот
избери тарифа:

Vip Xplore TV  бесплатно
телевизија каде и да сте


2497 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
300 ден. / месечно
7200 ден. за 24 месеци

 

Телевизија

до 60 канали

Вклучен ТВ-пакет:
Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни

2 ТВ-приклучоци

 


Неограничен интернет
до 40/40 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

до 6 мобилни линии во пакетот
избери тарифа:

Vip Xplore TV  бесплатно
телевизија каде и да сте


2897 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
400 ден. / месечно
9600 ден. за 24 месеци

Одберете една од предложените комбинации за Vip Combo Lite Neo 4 или направете своја комбинација со тарифниот модел за мобилна линија што веќе го користите и искористете ја можноста да заштедите и да добиете одлична забава за секој член на Вашето семејство.

Понудата за пакетите Vip Combo Lite Neo се достапни за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Тарифниот модел Vip Combo Lite Neo L e достапен преку технологија на оптички кабел.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка.