Vip Комбо - пакет за целото семејство

Vip Комбо е комплетна забава за Вашиот дом. Со новите пакети Vip Combo Neo добивате:

  • најголем избор на HD-телевизиски канали, со најбогата филмска содржина,
  • интернет за Вашиот дом со брзини до 100Mbps и
  • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи.

 

 

 

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 3 месеци

до 90 канали
(до 15 HD)

Вклучен ТВ-пакет:
Sport

 

1 ТВ-приклучок


Неограничен интернет
до 30/1 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

899 ден. / месечно

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 3 месеци

до 130 канали (до 20 HD)

Вклучени ТВ-пакети:
Cinestar Premiere,
Balkan 8+ или DigitAlb Start

 

2 ТВ-приклучоци


Неограничен интернет
до 50/3 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

1.199 ден. / месечно

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 24 месеци

до 150 канали (до 30 HD)

Вклучени ТВ-пакети:
HBO Premium,
Cinestar Premiere
HD Max, Balkan 8+
или DigitAlb Family

2 ТВ-приклучоци


Неограничен интернет
до 100/5 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

1.699 ден. / месечно

Дополнителен ТВ-приклучок може да се активира за само 99 ден./месечно.
Листа на ТВ-канали и дополнителни пакети

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на Vip Combo Neo пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци. Понудата за пакетите Vip Combo Neo со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.
 

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на Vip Combo Lite Neo.

Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

Vip Комбо 3 Lite

Vip Комбо Lite е комплетна забава за Вашиот дом. Со новите пакети Vip Combo Lite Neo добивате.

  • дигитална телевизија што можете да ја носите со себе каде и да патувате во Македонија,
  • стабилен интернет за Вашиот дом и
  • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи.

Vip Combo Lite Neo 3 - пакети со телевизија, интернет и фиксна линија

Телевизија

до 50 канали

 

/

 

1 ТВ-приклучок


Неограничен интернет
до 10/1 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

899 ден. / месечно

Vip Combo Lite Neo 3M

Телевизија

до 60 канали

Вклучен ТВ-пакет:
Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни

2 ТВ-приклучоци


Неограничен интернет
до 16/1 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

1.199 ден. / месечно

Телевизија

до 60 канали

Вклучен ТВ-пакет:
Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни

2 ТВ-приклучоци


Неограничен интернет
до 40/40 Mbps (download/upload)

Бесплатна фиксна линија
со неограничени разговори
кон сите фиксни мрежи

1.699 ден. / месечно

Дополнителен ТВ-приклучок може да се активира за само 99 ден./месечно.
Листа на ТВ-канали и дополнителни пакети

Понудата за пакетите Vip Combo Lite Neo се достапни за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Тарифниот модел Vip Combo Lite Neo L e достапен преку технологија на оптички кабел.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка.