Кодекс на однесување

Визијата на A1 Телеком Австрија Групацијата е „Поттикнување на дигиталниот живот" за нашите корисници и за општеството.

Ние работиме со нашите вработени на развојот на нашата компанија со цел задоволување на деловните потреби на „новата економија" во овие времиња на дигитализација. Нашата заедничка деловна стратегија, како и нашите Водечки принципи (Тим, Доверба и Агилност) ни даваат насока за тоа како да ги спроведеме и постигнеме нашите цели. Водечките принципи се инкорпорирани во нашиот секојдневен бизнис и се ДНК на нашата компанија.

Кодекс на однесување