Cтабилен интернет во вашиот дом

Одберете Vip Net Neo Lite и добијте неограничен интернет со стабилна брзина за Вашиот дом, која не зависи од кабелската достапност на Вашата локација и бесплатно вклучена фиксна линија.

  Vip Net Neo Lite S Vip Net Neo Lite L
Месечна претплата ден./месечно 699 ден. 1.299 ден.
Интернет
Вклучен сообраќај Неограничен Неограничен
Интернет брзина (download/upload) до 10/1 Mbps до 40/40 Mbps
 Фиксна линија
Фиксна линија без вклучени бесплатни минути вклучена вклучена

Тарифниот модел Vip Net Neo Lite сe достапни само со договорна обврска на 24 месеци.

Која технологија се користи во Vip Net Lite пакетите?

Потребни документи - тука.