Cтабилен интернет во вашиот дом

Одберете Vip Net Lite Neo и добијте неограничен интернет со стабилна брзина за Вашиот дом, која не зависи од кабелската достапност на Вашата локација и бесплатно вклучена фиксна линија.

  Vip Net Lite Neo S Vip Net Lite Neo M Vip Net Lite Neo L
Месечна претплата ден./месечно 699 ден. 899 ден. 1.299 ден.
Интернет
Вклучен сообраќај Неограничен Неограничен Неограничен
Интернет брзина (download/upload) до 10/1 Mbps до 16/1 Mbps до 40/40 Mbps
 Фиксна линија
Фиксна линија без вклучени бесплатни минути вклучена вклучена вклучена

Тарифниот модел Vip Net Lite Neo сe достапни само со договорна обврска на 24 месеци.

Тарифниот модел Vip Net Lite Neo L e достапен преку технологија на оптички кабел.

Која технологија се користи во Vip Net Lite Neo пакетите?

Потребни документи - тука.