Во зависност од тоа каква SIM картичка ја имате во Вашиот мобилен телефон, изберете ги соодветните APN параметри и внесете ги во APN профилот.

Како да ги внесам APN параметрите во мојот телефон:
(одберете според Вашиот оперативен систем на телефонот)

Android OS

iOS
Windows OS
BlackBerry OS
Symbian

Vip SIM APN - ИНТЕРНЕТ  
Name VIP Internet
APN vipoperator
Username vipoperator
Password vipoperator
Proxy not set
Port not set

 

Vip SIM APN - MMS  
Name VIP MMS
APN vipoperator.mms
Username vipoperator
Password vipoperator
MMSC mmsc.vipoperator.com.mk
MMS Proxy 78.40.0.1
MMS Port 8080

 

ONE SIM APN (за постпејд) - ИНТЕРНЕТ  
Name one
APN internet

 

ONE SIM APN (за припејд) - ИНТЕРНЕТ  
Name one
APN ppinternet

 

ONE SIM APN – ММS  
Name One MMS
APN mms
MMSC URL http://mm
MMS Proxy 10.146.64.5
MMS Port 8080