Понуда за Direct to Home (DTH)

 

Во врска со Решение Уп. бр. 08-1 на Комисијата за заштита на конкуренцијата од 08.07.2015, со цел исполнување на Обврска да се направи достапно Direct to Home (DTH) решението на бела етикета на Групацијата на Телеком Австрија преку сателит, one.Vip ја објавува следната Понуда за Direct to Home (DTH)

Понуда за Direct to Home

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3