Договор за Препродажба на Дигитална ТВ Услуга

Во врска со Решение Уп. бр. 08-1 на Комисијата за заштита на конкуренцијата од 08.07.2015, со цел исполнување на Обврска да се направат достапни сегашните „Boom TV основни пакети" на ONE на основа на препродажба, one.Vip go објавува следниот Договор за препродажба на  "Boom TV" дигитална телевизија.

Договор за Препродажба на Дигитална ТВ Услуга