3,9 ден./разговор кон сите мрежи без дополнителни трошоци, со Vip Simple Припејд

Со новата тарифа Vip Simple Припејд зборуваш колку и да ти треба, а плаќаш една цена од само 3,9 денари за целиот разговор кон сите национални мрежи, и тоа без дополнителни трошоци!

Бесплатно активирај ја тарифата Vip Simple со SMS со текст „START" на 1455, најдоцна до 31.3.2014 г., а потоа користи ја до кога сакаш.

Vip Simple (Цени валидни 30 дена по секое надополнување) Цена (ден.)
Повик кон сите национални мрежи (ден/повик) 3,9
СМС (ден/порака) кон сите национални мрежи 2,9
ММС (ден/порака) кон сите национални мрежи 7,9
Интернет сообраќај (ден/MB) - национален 9,9

Наведените цени имаат важност од 30 дена по активацијата, како и секои 30 дена по кое било кое надополнување на сметката од минимум 100 денари.

Доколку не ja надополниш твојата сметка во следните 30 дена, до следното надополнување важат следниве цени:

Vip Simple (Цени валидни доколку корисникот не надополни во период од 30 дена) Цена (ден.)
Повик кон сите национални мрежи (ден/повик) 7,9
СМС (ден/порака) кон сите национални мрежи 5,9
ММС (ден/порака) кон сите национални мрежи 15,9
Интернет сообраќај (ден/MB) - национален 19,9
Само со Vip Top имаш најдобри цени за разговори и SMS кон сите мрежи.

Доколку си нов Vip Припејд корисник, оваа тарифна опција ја добиваш автоматски при првиот повик. Секое наредно надополнување на твојата Припејд сметка со најмалку 100 денари ти ја продолжува Vip Top тарифната опција во наредните 30 дена, а со тоа и ниските цени од 2,5 ден./мин и SMS.

 
Vip Top Цена ден./мин
Тарифирањето е по минута разговор.
Kон сите национални мрежи 2,5
Воспоставување на повик 3,5
SMS (ден/порака) кон сите национални мрежи 2,5

 

Доколку не надополниш кредит во периодот од 30 дена од последното активирање на Vip Top повиците и SMS ќе ти се наплаќаат по цени на Vip Start тарифата.

Vip Start тарифа

Vip Start е основна тарифа која ја добиваш доколку не направиш наподолнување на твојата припејд сметка во период од 30 дена откако си ја активирал Vip Top или Vip 2 тарифната опција.

Vip Start Цена ден./мин
Kон сите национални мрежи 9,09

УСЛУГИ Цена (ден.)
SMS (ден/порака) 5,78
SMS (ден/порака) кон странство 6,96
MMS (ден/порака) 17,70
GPRS (ден/MB) 35,4
Vip секретарка (1222) бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195) бесплатно

Контакт центар 077 1234 Цена (ден.)
Сите цени се со вклучен ДДВ.
Почетен интервал на тарифирање е 60 секунди, по што повиците се тарифираат на 30 секунди.
Повици кон говорен автомат бесплатно
Разговори со оператор 1,18

Должината на една SMS порака изнесува 1120 бити, која може да содржи:

 • 160 латинични карактери – секој карактер кодиран со 7 бити, или
 • 70 не-латинични карактери (пр. кирилични, арапски, кинески, итн) – секој карактер кодиран со 16 бити, или
 • 80 карактери кои не се вклучени во стандардната GSM азбука – секој карактер кодиран со 14 бити
Vip 2 тарифната опцја е достапна само за веќе постојни припејд корисници кои ја користат оваа тарифа.
Секое надополнување на твојата припејд сметка со најмалку 100 денари ти ја продолжува Vip 2 тарифата во наредните 30 дена, а со тоа и ниските цени од 2,36 ден./мин и SMS.
 
Vip 2 Цена ден./мин
Kон сите национални мрежи 2,36
Воспоставување на повик 3,54
SMS (ден/порака)kон сите национални мрежи 2,36

Доколку не надополниш кредит во период од 30 дена

Доколку не надополниш кредит во периодот од 30 дена од последното активирање на Vip 2 повиците и SMS ќе ти се наплаќаат по цени на Vip Start тарифата.

Не сакаш ограничувања и сакаш нон стоп да уживаш! Го живееш животот на свој посебен начин? Биди посебен и со разговорите. Одбери го новиот Vip NonStop тарифен модел на Vip и искористи ги поволностите што ти ги нуди.

Со Vip NonStop тарифата зборувај по една единствена цена кон сите мрежи, во текот на целиот ден.

Дополнително со NonStop тарифата имаш можност да ја одбереш услугата Vip Пријатели преку која со избор на твоите 3 броја од твоите најблиски ќе можеш да разговараш повеке, по уште попривлечни цени од останатите разговори.

Твоите 3 омилени Vip броеви можеш да ги избереш од мрежата на Vip преку менито Vip Пријатели на 1771 или со повик на еден од нашите оператори од Контакт Центарот. Поставувањето на твоите први 3 броја од Vip Пријатели е бесплатно.

Повик Цена ден./мин
Kон сите национални мрежи 10,38
Кон Vip пријатели 6,49

Доколку не надополниш кредит во период од 30 дена

Доколку не надополниш кредит во периодот од 30 дена од последното активирање на Vip 2 повиците и SMS ќе ти се наплаќаат по цени на Vip Start тарифата.

УСЛУГИ Цена (ден.)
SMS (ден/порака) 5,19
MMS (ден/порака) 17,70
GPRS (ден/MB) 70,80
Vip секретарка (1222) бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195) бесплатно

Контакт центар 077 1234 Цена (ден.)
Сите цени се со вклучен ДДВ.
Почетен интервал на тарифирање е 60 секунди, по што повиците се тарифираат на 30 секунди.
Повици кон говорен автомат бесплатно
Разговори со оператор 1,18

Должината на една SMS порака изнесува 1120 бити, која може да содржи:

 • 160 латинични карактери – секој карактер кодиран со 7 бити, или
 • 70 не-латинични карактери (пр. кирилични, арапски, кинески, итн) – секој карактер кодиран со 16 бити, или
 • 80 карактери кои не се вклучени во стандардната GSM азбука – секој карактер кодиран со 14 бити.
Со Mobile при-пејд тарифниот модел можеш да зборуваш 7 минути за 7 денари кон сите корисници на Vip тарифни модели.
Mobile при-пејд тарифа Цена
Повици кон корисници од сопствена мрежа 7 ден. за 7 мин.
Повици кон други национални мобилни и фиксни мрежи 7 ден/мин
SMS 5,9 ден/ЅМЅ
MMS 15 ден/ММЅ
Интернет сообраќај 10 ден/МВ

Начин на тарифирање:

 • За повици кон корисници од сопствена мрежа првите 7 минути чинат 7 денари. По истекот на првите 7 минути, тарифирањето е по секунда и една секунда чини 0,12 денари.
 • За повици кон останатите национални мрежи тарифирањето е по секунда, со почетен интервал на тарифирање од 60 секунди.
 • Интернет тарифирање: 10KB

Како да направиш промена на при-пејд тарифен модел

Доколку сакаш да се префрлиш на друг при-пејд тарифен модел можеш бесплатно и едноставно да направиш промена.

Доколку користиш Mobile при-пејд тарифен модел, а сакаш да користиш ЏаБест тарифен модел

 • прати SMS порака на 181 со текст TM Dzabest

Доколку користиш ЏаБест тарифен модел, а сакаш да користиш Mobile при-пејд тарифен модел

 • прати SMS порака на 181 со текст TM MP

Промена од еден тарифен модел во друг, можеш да направиш само еднаш во период од 30 дена.

Доколку не си сигурен кој ONE тарифен модел го користиш во моментов, испрати SMS порака на бројот 181 со текст TM STATUS и ќе добиеш SMS со тарифниот модел кој го користиш.

Со при-пејд бонус програмата те наградуваме со паричен бонус, кој секој месец ќе го добиваш на твојата при-пејд сметка.

Висината на бонусот зависи од тоа колку време си при-пејд корисник на Vip тарифни модели и од износот потрошен во претходниот месец.

Потрошен износ во изминатиот месец Изминато време како при-пејд корисник
1- 12
месеци
13 - 24
месеци
24 +
месеци
Бонус износите се во денари со вклучен ДДВ.
300 - 499 денари 35 50 75
500 - 999 денари 50 75 100
1000 - 2999 денари 75 100 150
3000 - 4999 денари 100 150 300
5000+ денари 150 300 500

Пример: Доколку си при-пејд корисник на ONE тарифни модел, 2 години и 1 месец и во изминатиот месец имаш потрошено износ од 400 денари, на почетокот од наредниот месец ќе бидеш награден со 75 денари. Со SMS ќе бидеш информиран за доделениот бонус.

Месечниот бонус е достапен за сите кои се при-пејд корисници на Mobile при-пејд тарифен модели над 1 месеци, со минимален потрошен износ од 300 денари во претходниот месец.Со новиот припејд пакет зборуваш неограничено кон сите национални мрежи, плус добиваш 300 МB бесплатен мобилен интернет, за сурфање цела недела. Aктивирај го пакетот за само 99 денари. Цена за воспоставување на повик 0,9 денари.

Плус, ЏаБест корисниците со секое дополнување кредит и понатаму зборуваат бесплатно со сите ЏаБест броеви, а активираниот неделен пакет ќе го користат за останатите повици.

Неделниот пакет е достапен за сите припејд корисници на ONE тарифни модели и ЏаБест.

Активирање, проверка на рокот за користење на пакетот и преостанатиот интернет сообраќај, како и деактивирање на пакетот можеш да направиш на еден од следниве начини:

 • Испрати бесплатна SMS порака на бројот 181:
  • За активирање испрати SMS со текст: NEDELEN 99 START. Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.
  • За проверка на рокот за користење на пакетот, испрати SMS со текст: NEDELEN 99 STATUS
  • За деактивирање, испрати SMS со текст: NEDELEN 99 STOP

Претплатата се одбива од сметката после активирање на пакетот. Доколку во моментот на активација кредитот на сметка е помал од износот на претплатата, пакетот нема да биде активиран.

Пакетот ќе биде автоматски обновен по првата активација, се додека корисникот има доволно кредит на сметката или доколку корисникот не изврши деактивирање на пакетот.

Цената за воспоставување повик од 0,9 денари се наплатува од при-пејд сметката при воспоставување на повикот. Доколку корисникот нема доволно кредит на својата сметка за да се наплати трошокот од 0,9 денари, повикот нема да се воспостави (и покрај тоа што корисникот има активирано неделен пакет за неограничени разговори кон сите национални мрежи).

Интервал на тарифирање на мобилниот интернет е 10 KB.

Неделниот пакет со неограничени разговори кон сите мрежи и интернет не може да се користи истовремено со неделниот пакет со 100 минути кон сите мрежи.

Информација како се трошат вклучените минути и интернет доколку корисникот има активирано повеќе различни пакети истовремено.

Доколку се деактивира пакетот пред неговото истекување, престануваат да важат бесплатните минути и интернет од активираниот пакет, кои до моментот на деактивирањето се неискористени.

Активирајте го неделниот пакет со кој ќе добиете неограничени разговори кон сите корисници во големата Vip заедница, цела недела. Пакетот е достапен за при-пејд корисниците на Џабест и Мобиле припејд со претплата од 79 денари. За активирање испратете SMS порака со текст: NULA START на бројот 181 Пакетот важи во период од една недела од денот на активирање. Понудата е промотивна и важи ограничен период.

Претплатата се одбива од сметката после активирање на пакетот. Доколку во моментот на активација кредитот на сметка е помал од износот на претплатата, пакетот нема да биде активиран. Пакетот ќе биде автоматски обновен по првата активација, се додека корисникот има доволно кредит на сметката или доколку корисникот не изврши деактивирање на пакетот.

Активирање, проверка на рокот за користење на пакетот, проверка на расположливите минути, како и деактивирање на пакетот се врши преку:

 • Jави се на бесплатниот број 1414 и следи го говорниот автомат
 • Бесплатни SMS пораки на бројот 181:
  • За активирање испратете SMS со текст: NULA START. Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.
  • За проверка на рокот за користење и расположливите минути, испратете SMS со текст: NULA STATUS
  • За деактивирање, испратете SMS со текст: NULA STOP
 • Продажните места означени со Vip брендот

По искористувањето на минутите вклучени во пакетот, важат редовните цени за повици, според при-пејд тарифниот модел на корисникот.

Доколку бесплатните минути не се искористат во периодот за кој важи пакетот (7 дена), истите не се префрлаат во следниот период.

За неделниот пакет важи политика за фер користење од 5000 минути.

Понудата не се однесува за повиците кон VAS услугите како и за повиците во роаминг.

Доколку се деактивира пакетот пред неговото истекување, преставуваат да важат доделените минути од активираниот пакет, кои до моментот на деактивирањето се неискористени.

Активирај го неделниот пакет за разговори кон сите мрежи и ќе добиеш 100 минути за разговори кон сите национални мрежи, за неделна претплата од само 79 денари.

Претплатата се одбива од сметката после активирање на пакетот. Доколку во моментот на активација кредитот на сметка е помал од износот на претплатата, пакетот нема да биде активиран.

Пакетот ќе биде автоматски обновен по првата активација, се додека корисникот има доволно кредит на сметката или доколку корисникот не изврши деактивирање на пакетот.

Активирање, проверка на рокот за користење на пакетот, проверка на расположливите минути, како и деактивирање на пакетот се врши преку:

 • Jави се на бесплатниот број 1414 и следи го говорниот автомат
 • Бесплатни SMS пораки на бројот 181:
  • За активирање испратете SMS со текст: 100 START. Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.
  • За проверка на рокот за користење и расположливите минути, испратете SMS со текст: 100 STATUS
  • За деактивирање, испратете SMS со текст: 100 STOP
 • Продажните места означени со Vip брендот

Пакетот е достапен за при-пејд корисниците на ЏаБест и Mobile припејд. Претплатата се одбива од сметката после активирање на пакетот. Доколку во моментот на активација кредитот на сметка е помал од износот на претплатата, пакетот нема да биде активиран.

Пакетот ќе биде автоматски обновен по првата активација, се додека корисникот има доволно кредит на сметката или доколку корисникот не изврши деактивирање на пакетот.

Интервал на тарифирање на повиците - 1 минута. Вклучените 100 минути можат да се користат за разговори кон сите мрежи, вклучително и кон корисници на ONE тарифни модели. По искористувањето на минутите вклучени во пакетот, важат редовните цени за повици според при-пејд тарифниот модел на корисникот.

Доколку бесплатните минути не се искористат во периодот за кој важи пакетот (7 дена), истите не се префрлаат во следниот период. При-пејд корисниците можат да користат само еден пакет за разговори кон другите мрежи истовремено. Понудата не се однесува за повиците кон VAS услугите како и за повиците во роаминг.

Доколку се деактивира пакетот пред неговото истекување, преставуваат да важат доделените минути, SMS пораки или интернет сообраќај од активираниот пакет, кои до моментот на деактивирањето се неискористени.

SMS пакет

SMS пакетот со 200 SMS пораки ти нуди можност да праќаш бесплатни SMS пораки кон сите национални мрежи, секој ден, цел месец, за месечна претплата од само 99 денари.

Пакетот можеш да го активираш на еден од следниве начини:

 • испрати бесплатна SMS порака со текст SMS PAKET START на бројот 181. Ќе добиеш SMS-известување дека пакетот е активиран.
 • јави се на бесплатниот број 1414 и следи го говорниот автомат (важи само за при-пејд корисници)
 • во кое било продажно места означено со Vip брендот

Проверка на состојбата и деактивирање:

По надминување на 200 SMS, пораките се наплатуваат според редовната цена на тарифниот модел на корисникот.

Кај при-пејд корисниците пакетот важи 30 дена од денот на активација, и автоматски се продолжува за следните 30 дена освен ако корисникот не изврши деактивирање или ако во моментот на активирање има помалку кредит од износот на претплатата. Корисниците имаат право на една активација во период од 30 дена. При-пејд корисниците за да можат да го користат SMS пакетот треба на својата сметка да имаат над 6 денари. Пакетот е достапен само за корисниците на тарифниот модел Vip Mobile при-пејд.

Кај пост-пејд корисниците месечната претплата и бесплатните SMS пораки кои се дел од пакетот, се пропорционални на деновите на користење во месецот.

Пакетот не важи за SMS пораки во роаминг и кон меѓународни дестинациии, како и кон броеви на услуги со додадена вредност.

Доколку се деактивира пакетот пред неговото истекување, преставуваат да важат доделените минути, SMS пораки или интернет сообраќај од активираниот пакет, кои до моментот на деактивирањето се неискористени.

Во месецот на активација/деактивација на пакетот, месечната претплата и вклучените SMS пораки се пропорционални со бројот на денови колку што е активен пакетот.

Нова тарифа Vip Fun и нова тарифна опција Vip Fun+


Без разлика дали си нов или постоен припејд корисник, со бесплатна активација на бројот 1454, можеш да ги користиш предностите на новата Vip Fun+ тарифна опција. Надополнувај и уживај во слободна комуникација со Vip Fun+!

Тарифа и тарифна опција Vip Fun + Vip Fun
Тарифирањето е на 60 секунди.
Интернетот се тарифира на секои 10 KB.
Кон сите национални мрежи (ден./мин.) 1,9 5,9
Воспоставување повик (ден.) 3,9 3,9
SMS (ден./порака) кон национални дестинации 5,9 5,9
Интернет (ден./MB) 5,9 5,9

Tарифнaта опција Vip Fun+ е валидна 15 дена доколку надополниш кредит во износ од 100 - 299 ден., односно 30 дена доколку надополниш кредит над 300 ден. Тарифната опција може да ја продолжиш со надополнување од 100 - 299 ден. во периодот додека е активна и со тоа Vip Fun+ ти се продолжува за дополнителни 15 дена од моментот кога си надопoлнил, а ако надополниш 300 денари или повеќе, ќе ти се продолжи за дополнителни 30 дена. Доколку не направиш надополнување, автоматски ќе се префрлиш на тарифниот модел Vip Fun.

Доколку си веќе корисник на Vip Припејд тарифа, со бесплатното активирање на новата Vip Fun+ тарифна опција, автоматски започнуваш да ја користиш, а по истекот на валидноста на Vip Fun+, ќе продолжиш да го користиш тарифниот модел Vip Fun.

За повеќе информации јави се на 077 1234.

Vip Talk тарифа


Отсега со Vip Talk имаш можност да зборуваш, да сурфаш, да испраќаш SMS и MMS за двојно помала цена.

Доколку си нов Vip Припејд корисник, оваа тарифна опција ја добиваш автоматски при првиот повик. Секое надополнување на твојата Припејд сметка со најмалку 100 денари ти ја продолжува Vip Talk тарифната опција во наредните 30 дена, а со тоа и можноста да зборуваш за 2,9 ден./мин.

Vip Talk Цена ден./мин
Тарифирањето е по минута разговор.
Kон сите национални мрежи 2,9
Воспоставување на повик 2,9
SMS (ден/порака) кон сите национални мрежи 2,9
Интернет (ден/MB) 2,9

Доколку си веќе Vip Припејд корисник на некоја од постојните тарифи (Non Stop или Fun Time), а сакаш да се префрлиш на Vip Talk, сè што треба да направиш e да се јавиш на бројот 1414. Откако ќе бидеш префрлен на Vip Go, надополни ја твојата сметка со најмалку 100 ден. и со тоа ја добиваш Vip Talk тарифата во наредните 30 дена. Доколку не надополниш во периодот од 30 дена од последното активирање на Vip Talk, повиците и SMS ќе ти се наплаќаат по цени на Vip Go тарифата.

Vip Go тарифа

 

Vip Go тарифата ја добиваш доколку не направиш надополнување на твојата Припејд сметка во периодот од 30 дена откако си ја активирал Vip Talk тарифната опција.

Vip Go Цена ден./мин
Kон сите национални мрежи 5,9
Воспоставување на повик кон сите национални мрежи 2,9

УСЛУГИ Цена (ден.)
SMS (ден/порака) 5,9
Интернет (ден/MB) 5,9
Vip секретарка (1222) бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195) бесплатно