Roaming packages

This summer, when taking a trip abroad, surf the net completely relaxed with Vip Postpaid. Activate the Vip Roam Surf XL package for only 499 MKD and you will get promo 2GB internet data in roaming, allowing you to stay online all throughout your journey.

Roaming packages Vip Roam Surf XL Vip Roam Surf L
Included in the package 2GB
500MB
500MB
200MB
Activation charge 499 MKD 249 MKD
Package validity 30 days as of the moment of activation 30 days as of the moment of activation
How to activate send SMS with the text "START XL" to 140999 send SMS with the text "START L" to 140999

By activating the package, you will gain complete control over your internet data costs while in roaming, as once you use up the internet data included in your package or your respective tarriff, your internet access will be automatically terminated. To continue using internet while in roaming, you can activate an additional roaming package. If you are transferred to a network of a roaming carrier not included in the package, your internet access will be terminated and you will be sent SMS containing instructions on how to continue using internet in roaming. To check your status of the remaining internet data included in your roaming packages, please send SMS with the text "STATUS INTERNET" to 1490.

The Vip Roam Surf packages and the promo 2GB internet data in roaming are valid certain countries/carriers in Europe, such as: Vip Mobile Serbia, IPKO Kosovo, Telenor Montenegro, A1 Bulgaria, A1 Croatia, Vodafone in Greece, Albania, Turkey, Italy, Germany, Spain etc.

List of countries and partnering operators where the Vip Roam Surf L and Vip Roam Surf XL packages are available(PDF).

For more information, please call 077 1234.


Vip Roam Surf - travel across Europe and USA completely carefree

Surf the net carefree anywhere in Europe! Depending on your individual needs, choose and activate one of the Vip Roam Surf S or Vip Roam Surf M internet roaming packages.

Roaming packages Vip Roam Surf S Vip Roam Surf M
Included in the package 20MB 50MB
Activation charge 399 MKD 699 MKD
Package validity 30 days as of the date of activation 30 days as of the date of activation
How to activate Send SMS with the text "START S" to 140999 Send SMS with the text "START M" to 140999
Charging interval 100 KB 100 KB

List of countries and partnering operators where the Vip Roam Surf S and Vip Roam Surf M packages are available(PDF).

These Vip Roam Surf packages allow you to get complete control over your internet data costs while in roaming, as once you use up the internet data included in your package, your internet access will be automatically terminated. This preventive termination will last for 30 days as of package activation date. To continue using internet while in roaming, you can activate an additional roaming package. When activating additional roaming package you will be sent SMS containing notification if the additional package of your choice has been successfully activated.

Subscribers can activate up to 5 different roaming internet packages simultaneously.
Please note that if your package is activated in Macedonia, the package activation SMS is free; if activated abroad, your activation SMS will be charged in line with the roaming services pricelist.
For more information, please call 077 1234.

 

Каде и да патувате, јавете се дома кога и да посакате! Патувајте во Европа и истовремено останете во контакт со сите што Ви значат!

Vip Ви ја претставува својата најнова понуда за роаминг - Vip Roam All. Искористете ги ексклузивните предности на оваа понуда и добијте 30 минути за разговор кон сите мрежи во Македонија, кон земјата на посета, како и за дојдовни роаминг повици, 30 SMS пораки, како и 30 MB за безгрижно сурфање во роаминг, сето тоа за само 690 денари. Пакетите Vip Roam All Ви нудат неколку опции за разговори, SMS пораки и интернет во роаминг, во зависност од Вашите потреби.

Со роаминг-пакетите Vip Roam All имате целосна контрола на трошоците за интернет во роаминг. Откако ќе го потрошите вклучениот интернет во пакетот, пристапот до интернет ќе биде прекинат и со тоа Вие ќе бидете заштитени од несакани трошоци во период од 30 дена од активирањето. За да продолжите да користите интернет во роаминг, можете повторно да активирате дополнителен роаминг-пакет. Исто така, доколку преминете во мрежата на роаминг-оператор што не е вклучен во пакетот, пристапот до интернет ќе Ви биде прекинат и ќе добиете насоки со SMS-порака како да продолжите со користење интернет во роаминг.

Одберете пакет Vip Roam All што најмногу Ви одговара и уживајте во зимските патувања!

  Vip Roam All S Vip Roam All M Vip Roam All L
Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за интернет 100 KB.
Пакетите се валидни 30 дена од датумот на активација.
За активација на роаминг пакетите преку SMS од Македонија пораката не се наплаќа, додека за активација на пакет преку SMS порака испратена од роаминг, пораката се наплаќа според стандардната цена за испраќање SMS порака од роаминг - 14 денари со вклучен ДДВ.
Еднократен надоместок (ден.) 390 690 1490
Вклучени минути за појдовни роаминг разговори кон Македонија и земја на посета и примање на дојдовни роаминг повици 10 30 60
Вклучени SMS пораки од роаминг 10 30 60
Вклучен интернет сообраќај во роаминг (MB) 10 30 60
SMS активација на 077140111 со текст: START ALL S START ALL M START ALL L
Цените се со вклучен ДДВ.
 
  • Ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.
  • Роаминг пакетите можат да ги активираат сите постпејд корисници кои имаат активна роаминг услуга. Корисниците можат истовремено да имаат 5 активни роаминг интернет-пакети.
  • При испраќање MMS пораки, големината на испратената ММС порака се одзема од интернетот вклучен во пакетот, додека MMS пораката се наплаќа 17,7 денари со вклучен ДДВ.
  • По надминување на сообраќајот вклучен во рамки на пакетот, сите услуги во роаминг се наплаќаат согласно со стандардната роаминг тарифа.
 

Подолу ќе го најдете целосниот список на земји и партнери каде што важат пакетите Vip Roam All

 
 

За повеќе информации јавете се во Контакт центарот на 077 1234

 

With the new Vip Roam Talk packages featuring talks in roaming, you can now call your loved ones anytime, from anywhere in Europe.

Choose and activate the Vip Roam Talk package that best fits your needs, and you will get minutes that you can use within 30 days as of the date of activ.
Vip Roam Talk - talk packages in roaming Vip Roam Talk
S
Vip Roam Talk
M
The Vip Roam Talk packages can be used in 50 carriers throughout Europe, among which: Vip Mobile Serbia, A1 Bulgaria, A1 Croatia, Vodafone in Greece, Albania, Turkey, Italy, Germany, Spain etc.
Minutes included in packages refer to both incoming and outgoing calls from/to Macedonia and the country of visit.
Please note that the charging interval for calls is 60 seconds.
Please be informed that activation SMS sent from Macedonia are free of charge, while for activation SMS sent in roaming, the rates stated in roaming service pricelist apply
Monthly fee 590 den. one-off charge 1.190 ден. one-off charge
Minutes included 50 min. 120 min.
Validity period 30 days as of activation 30 days as of activation
How to activate SMS with text "START S" to 140 454 SMS with text "START S" to 140 454
Countries in which packages can be used 50 carriers throughout Europe 50 carriers throughout Europe

Цените се со вклучен ДДВ.

Visit this link to see the exhaustive list of all countries and partners where Vip Roam Talk packages can be used

За повеќе информации јавете се во Контакт центарот на 077 1234