Step 1
2
3

Pay Your Online Bill easy

Pay your bill without logging into the My Vip service by entering the number of the invoice you wish to pay- the invoice amount will appear automatically into the field "amount".

The number of the invoice is shown in the upper right corner of your bill. If you are a private subscriber and you are not sure what the number of the invoice you wish to pay is, then simply send SMS with any text from your phone number to the toll free number 14500 and we will send you back information containing the invoice number, the invoicing period and the amount of any outstanding invoices incurred by your phone number.

If you are a business subscriber or a fixed line tariff plan subscriber and you are not sure what your invoice number is, please call our customer support center at 077 1234.

Once the payment is done, you will be sent a receipt confirmation email to the email address you have entered.

  • Во пошта
  • Во која било банка
  • Пополнете поле "Трансакциска сметка на налогопримач" со една од наведените сметки на Вашата фактура (NLB Банка 210-0706831002-12, Стопанска банка 200-0029212758-54, Комерцијална банка 300-0000038962-35 и Еуростандард банка 370-0012001476-60)
  • Пополнете поле "Повикување на број" со бројот на Вашата фактура
  • Во Vip центар
  • Во Vip партнерска продавница
  • Преку банкомат на Стопанска банка или банкомат на Тутунска банка – доколку плаќањето се изврши во работно време на платниот промет на банката, процесирањето ќе биде извршено следниот работен ден по 12 часот.

Дополнително, Vip Ви овозможува да бидете информирани за состојбата на Вашата сметка во секое време, на следните начини:

  • Јавете се на 077 1278 и следете ги инструкциите во постпејд-менито. Цената на повик е 5,9 ден. со вклучен ДДВ.
  • Испратете SMS порака, со содржина „SMETKA" на бројот 1278 и ќе добиете повратна информација. Цената на пораката е 5,9 ден со вклучен ДДВ.

Моменталната состојба е од информативен карактер и не вклучува месечни/еднократни надоместоци или трошоци направени во роаминг.

Со оваа услуга, Vip Ви нуди можност да добиете податоци за Вашите Vip Постпејд фактури брзо и едноставно. Сè што треба да направите е да пратите SMS порака со каква било содржина на бесплатниот број 14500. 

Во повратна порака ќе добиете информација за фактурите (број на фактури, период, износ и вкупен износ) кои се однесуваат на претплатничките броеви за кои добивате заедничка фактура со претплатничкиот број од кој е испратена SMS пораката.

На овој начин, Вие во секое време имате едноставен преглед на сите Vip Постпејд сметки што се водат на Ваше име.