Мојот Vip
Мобилна апликација за брз, лесен и прегледен увид во Вашите кориснички сметки.

Новата верзија на Мојот Vip е бесплатна и едноставна за користење, со
дополнителни корисни содржини како и полесно
менаџирање на сметките и понуди изготвени само за вас.

Сметки
Целосен преглед

На лесен начин можете да ја проверите состојбата на Вашата сметка,
листата на детални повици и остварениот сообраќај како и да ги платите
сметките со кредитна картичка директно преку апликацијата.

Пакети
Персонализирани понуди

Активирајте и деактивирајте дополнителни пакети и други услуги и
добивајте специјални понуди изготвени само за Вас.

Поддршка
Брз одговор на сите Ваши прашања

Контактирајте со нашите оператори брзо и лесно, преку
секогаш достапната контакт форма во самата апликација.

Мојот Vip
Преземете ја новата верзија
на Мојот Vip апликација директно од