Почитувани,

Ви благодариме за Вашата доверба! Со користење на Vip услугите, Вие добивате повеќе придобивки и заштедувате. Уживајте во услугите кои Ви овозможуваат целосно комуникациско искуство.

Со почит,
Ваш Vip


Активирајте електронска сметка и плаќајте ги сметките онлајн, преку нашата веб-страница или преку мобилната апликација Мојот Vip и заштедете време.

Преземете ја бесплатно Мојот Vip мобилната апликација: