Активни броеви за донации


За лекување на: Број за донација Активен до
Ивана Атанасовска 143 488 05.03.2019
Славица Димитрова 143 481 03.03.2019
Борче Цветановски 143 485 20.02.2019
Славица Тодоровска 143 483 13.02.2019
Христина Митревска 143 502 09.02.2019
Валентина Наунова 143 472 07.02.2019
Теодора Јовановска 143 468 02.03.2019
Нина Димитриевска 143 469 02.03.2019
Сара Настеска 143 480 19.01.2019
Кристијан Андреев 143 463 08.01.2019
Неделка Чукчуковска 143 464 09.01.2019
Виктор Трајковски 143 479 21.12.2018
Амина Шаиновска 143 467 24.12.2018
Виктор Видоевиќ 143 465 06.12.2018
Ирена Танчева 143 500 04.03.2019
Кире Главинчевски 143 471 29.12.2018
Никола Буковски 143 476 20.12.2018
Јована Станковска 143 482 08.03.2019
Јасна Кузмановска 143 462 08.12.2018
Никола Новоселски 143 475 16.02.2019
Марга Велеска 143 487 06.02.2019
Јовица Блажевски 143 466 06.02.2019
Биљана Костова 143 473 29.01.2019
Стефан Ивановиќ 143 460 04.02.2019
Матеј Стоилов 143 484 29.01.2019

Организации Број за донација Активен до
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ХУМАНО-ОПШТЕСТВЕН РАЗВОЈ "ПРОЕКТ СРЕЌА" 143 550 09.04.2019
Црвен Крст на РМ 143 400 неограничено
Црвен Крст на Град Скопје 143 300 неограничено
Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – Глас против насилство 143 477 01.12.2018