Активни броеви за донации

 

За лекување на: Број за донација Активен до
Стаменка Трповска 143 600 15.10.2019
Борјан Гигов 143 471 05.10.2019
Ивана Алексова 143 480 26.09.2019
Ѕвезда Мирјам Скале 143 479 26.09.2019
Јовица Блажевски 143 466 12.09.2019
Давид Мартиноски Исоски 143 777 03.09.2019.
Лео Максимовиќ 143 700 29.08.2019
Валентина Наунова 143 472 26.08.2019
Никола Новоселски 143 475 18.08.2019
Марга Велеска 143 487 08.08.2019
Биљана Костова 143 473 01.08.2019
Лидија Ристевска 143 474 08.08.2019
Симона Николова 143 555 03.08.2019
Мартин Стојаноски 143 462 24.07.2019
Томе Јанев 143 502 30.07.2019
Снежана Караџовска 143 478 18.07.2019
Дејан Најдоски 143 489 24.07.2019
Ангела Петреска 143 470 16.07.2019
Стефан Мелник 143 477 10.07.2019
Методи Митев 143 461 27.06.2019
Јована Станковска 143 481 22.09.2019
Стојче Јовановски 143 488 15.09.2019
Ирена Танчева 143 500 06.09.2019

 

 

Организации Број за донација Активен до
Црвен Крст на РМ 143 400 неограничено
Црвен Крст на Град Скопје 143 300 неограничено