Активни броеви за донации

 

За лекување на: Број за донација Активен до
Ангела Петреска 143 470 16.07.2019
Стефан Мелник 143 477 10.07.2019
Арлинд Сефедини 143 465 05.07.2019
Василија Реџепова 143 133 05.07.2019
Мила Димоска 143 123 05.07.2019
Дејан Наумовски 143 486 05.07.2019
Методи Митев 143 461 27.06.2019
Неделка Чукчуковска 143 464 22.06.2019
Јована Станковска 143 481 21.06.2019
Стојче Јовановски 143 488 14.06.2019
Соња Радевска 143 468 12.06.2019
Тоше Илиевски 143 469 06.06.2019
Сибора Малетај 143 485 01.06.2019
Даница Коцевска 143 483 26.05.2019
Валентина Наунова 143 472 25.05.2019
Ивана Алексова 143 480 21.05.2019
Борјан Гигов 143 471 14.05.2019
Мирослав Николовски 143 467 11.05.2019
Лидија Ристевска 143 474 07.05.2019
Снежана Караџовска 143 478 17.04.2019
Лука Јовановски 143 479 17.04.2019
Ирена Танчева 143 500 05.06.2019
Јаков Топузовски 143 482 13.06.2019
Никола Новоселски 143 475 17.05.2019
Марга Велеска 143 487 07.05.2019
Јовица Блажевски 143 466 07.05.2019
Биљана Костова 143 473 30.04.2019
Стефан Ивановиќ 143 460 05.05.2019

 

 

Организации Број за донација Активен до
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ХУМАНО-ОПШТЕСТВЕН РАЗВОЈ "ПРОЕКТ СРЕЌА" 143 550 09.04.2019
Црвен Крст на РМ 143 400 неограничено
Црвен Крст на Град Скопје 143 300 неограничено