Роаминг пакети

Со пакетите Vip Roam Surf и кога сте во странство може да го водите бизнисот исто како и да сте дома!

Пакетите Vip Roam Surf Ви овозможуваат опуштени патувања со истовремено водење на бизнисот без грижи за непланирани трошоци! Несаканите трошоци стануваат минато бидејќи откако ќе го потрошите вклучениот интернет во пакетот, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. Ова превентивно исклучување трае 30 дена од активирање на пакетот. За да продолжите да користите интернет во роаминг, може да активирате дополнителен роаминг-пакет. 

Роаминг пакети Vip Roam Surf XL Vip Roam Surf L
Вклучено 2GB
500MB
500MB
200MB
Цена за активација 499 ден. 249 ден.
Важност на пакетот 30 дена од момент на активација 30 дена од момент на активација
Начин на активација Со SMS со текст START XL на 140999 Со SMS со текст START L на 140999

Со активирање на пакетот имате целосна контрола на трошоците за интернет во роаминг, бидејќи откако ќе го потрошите вклучениот интернет во роаминг во пакетот или тарифата, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. За да продолжите да користите интернет во роаминг, може да активирате дополнителен роаминг-пакет.

Доколку преминете на мрежата на роаминг оператор што не е вклучен во пакетот, пристапот до интернет ќе Ви биде прекинат и ќе добиете насоки со SMS-порака како да продолжите со користење интернет во роаминг. За да проверите колку преостанат интернет имате во роаминг, испратете SMS-порака со текст STATUS INTERNET на бројот 1490.

Пакетите Vip Roam Surf и промотивните 2GB интернет во роаминг важат во одредени земји/оператори во Европа, меѓу кои: Vip Mobile Србија, A1 Бугарија, A1 Хрватска, Vodafone во Грција, Албанија, Турција, Италија, Германија, Шпанија и други.

Список на земји и партнери каде што важат пакетите Vip Roam Surf L и XL.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.


Vip Roam Surf - за безгрижно патување во цела Европа, САД и Русија

Сурфајте безгрижно каде и да патувате во Европа, САД и Русија! Во зависност од Вашите потреби, одберете и активирајте еден од интернет роаминг-пакетите Vip Roam Surf S или Vip Roam Surf M.

Роаминг пакети Vip Roam Surf S Vip Roam Surf M
Вклучен интернет 50MB
20MB
200MB
50MB
Цена за активација 399 ден. 699 ден.
Важност на пакетот 30 дена од момент на активација 30 дена од момент на активација
Начин на активација Со SMS со текст START S на 140999 Со SMS со текст START M на 140999
Тарифен интервал 100 KB 100 KB

Список на земји и партнери каде што важат пакетите Vip Roam Surf S и M (PDF).

И со овие пакети Vip Roam Surf имате целосна контрола на интернет трошоците во роаминг бидејќи откако ќе го потрошите вклучениот интернет во пакетот, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. Ова превентивно исклучување трае 30 дена од активирање на пакетот. За да продолжите да користите интернет во роаминг, може да активирате дополнителен роаминг-пакет. При активирање дополнителен роаминг-пакет, ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.
За да проверите колку преостанат интернет имате во роаминг, испратете SMS порака со текст STATUS INTERNET на бројот 1490.
Корисниците можат истовремено да имаат 5 активни роаминг интернет-пакети.
Доколку го активирате Вашиот пакет од Македонија, SMS-пораката за активација е бесплатна, во спротивно таа се наплатува во согласност со ценовникот за роаминг услуги.
За повеќе информации јавете се во Контакт центарот на 077 1234

Каде и да патувате овие празници, јавете се дома кога и да посакате! Патувајте во Европа и истовремено останете во контакт со сите што Ви значат!

Со Vip Roam All добивате 30 минути за разговор кон сите мрежи во Македонија, кон земјата на посета, како и за дојдовни роаминг повици, 30 SMS пораки, како и 30 MB за безгрижно сурфање во роаминг, сето тоа за само 690 денари. Пакетите Vip Roam All Ви нудат неколку опции за разговори, SMS пораки и интернет во роаминг, во зависност од Вашите потреби.

Со роаминг-пакетите Vip Roam All имате целосна контрола на трошоците за интернет во роаминг. Откако ќе го потрошите вклучениот интернет во пакетот, пристапот до интернет ќе биде прекинат и со тоа Вие ќе бидете заштитени од несакани трошоци во период од 30 дена од активирањето. За да продолжите да користите интернет во роаминг, можете повторно да активирате дополнителен роаминг-пакет. Исто така, доколку преминете во мрежата на роаминг-оператор што не е вклучен во пакетот, пристапот до интернет ќе Ви биде прекинат и ќе добиете насоки со SMS-порака како да продолжите со користење интернет во роаминг.

Одберете пакет Vip Roam All што најмногу Ви одговара и уживајте во зимските патувања!

  Vip Roam All S Vip Roam All M Vip Roam All L
Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за интернет 100 KB.
Пакетите се валидни 30 дена од датумот на активација.
За активација на роаминг пакетите преку SMS од Македонија пораката не се наплаќа, додека за активација на пакет преку SMS порака испратена од роаминг, пораката се наплаќа според стандардната цена за испраќање SMS порака од роаминг - 14 денари со вклучен ДДВ.
Еднократен надоместок (ден.) 390 690 1490
Вклучени минути за појдовни роаминг разговори кон Македонија и земја на посета и примање на дојдовни роаминг повици 10 30 60
Вклучени SMS пораки од роаминг 10 30 60
Вклучен интернет сообраќај во роаминг (MB) 10 30 60
SMS активација на 077140111 со текст: START ALL S START ALL M START ALL L
Цените се со вклучен ДДВ.

  • Ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.
  • Роаминг пакетите можат да ги активираат сите постпејд корисници кои имаат активна роаминг услуга. Корисниците можат истовремено да имаат 5 активни роаминг интернет-пакети.
  • При испраќање MMS пораки, големината на испратената ММС порака се одзема од интернетот вклучен во пакетот, додека MMS пораката се наплаќа 17,7 денари со вклучен ДДВ.
  • И со овие пакети Vip Roam All имате целосна контрола на интернет трошоците во роаминг бидејќи откако ќе го потрошите вклучениот интернет во пакетот, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. Ова превентивно исклучување трае 30 дена од активирање на пакетот. За да продолжите да користите интернет во роаминг, може да активирате дополнителен роаминг-пакет. При активирање дополнителен роаминг-пакет, ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.

Тука можете да го погледнете целиот список на земји и партнери каде што важат пакетите Vip Roam All

За повеќе информации јавете се во Контакт центарот на 077 1234


Со новите бизнис пакети Vip Roam Talk за разговори во роаминг, може да го водите бизнисот исто како да сте дома, каде и да патувате во Европа! Пакетите Vip Roam Talk Ви овозможуваат опуштени патувања, со истовремено водење на бизнисот.

Oдберете и активирајте пакет Vip Roam Talk што најмногу Ви одговара и со тоа добивате минути за разговор  што може да ги користите секогаш кога сте на бизнис патување.

Vip Roam Talk - пакети за разговори во роаминг Vip Roam Talk
S
Vip Roam Talk
M
Пакетите Vip Roam Talk важат во 50 оператори во Европа, САД и Русија меѓу кои: Vip Mobile Србија, A1 Бугарија, A1 Хрватска, Vodafone во Грција, Албанија, Турција, Италија, Германија, Шпанија, AT&T од САД, Beeline од Русија и други. Минутите вклучени во пакетот се однесуваат на појдовни и дојдовни повици кон Македонија и земјата на посета. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди. За активација на роаминг пакетите преку SMS од Македонија, пораката не се наплаќа, додека за активација на пакет преку SMS-порака пратена од роаминг, пораката се наплаќа во согласност со ценовникот за роаминг услуги
Месечна претплата 590 ден. еднократно 1.190 ден. еднократно
Вклучени минути 50 минути 120 минути
Период на важност 30 дена по активацијата 30 дена по активацијата
Начин на активација SMS со текст START S на 140 454 SMS со текст START М на 140 454
Земји во кои важи пакетот 50 оператори во Европа, САД и Русија 50 оператори во Европа, САД и Русија

Цените се со вклучен ДДВ.

Тука ќе го најдете целосниот список на земји и на партнери каде што важат пакетите Vip Roam Talk

За повеќе информации јавете се во Контакт центарот на 077 1234