Vip Еко-активација, заедно се грижиме за природата

Поддржете ја иницијативата за поттикнување на еколошката свест и учествувајте во извлекувањето вредни награди.

Сe што треба да направите е да ја активирате услугата Електронска сметка со што Вашите месечни сметки наместо да ги добивате во хартиена форма по пошта ќе ги добивате во електронска форма на Вашиот e-mail.

На овој начин станувате учесник во еден од 2-тa наградни циклуси во кои доделуваме:

  • 60 прочистувачи на воздух Xiaomi Mi Air Purifier 2 во првиот награден циклус и
  • 35 велосипеди Max Alpine во вториот награден циклус.
Доколку активирате Електронска сметка и сметките ги плаќате онлајн (преку веб-страницата на линкот https://www.vip.mk/plati-smetka или преку апликацијата Мојот Vip), двојно ги зголемувате шансите за наградa. Право на учество имаат сите физички и правни лица.

Искористете ја шансата да освоите одлична награда.

Извлекување Право за учество имаат
I извлекување 31.01.2019 г.
Сите корисници на услугата Електронска сметка активирана
заклучно со 25.01.2019 година, а кои во претходните извлекувања
немаат добиено награда.
Сите корисници што направиле онлајн уплатa во периодот од
01.10.2018 до 25.01.2019 година.
II извлекување 31.05.2019 г.
Сите корисници на услугата Електронска сметка активирана
заклучно со 25.05.2019 година, а кои во во претходните
извлекувања немаат добиено награда.
Сите корисници со онлајн уплати во периодот од 26.01.2019 до
25.05.2019 година.

 

Извлекувањата ќе се одржат во просториите на Vip. Сите добитници на наградите ќе бидат контактирани со повик или преку SMS, а нивните имиња ќе бидат јавно објавени на официјалната Фејсбук-страница на Vip, како и на www.vip.mk. Добитникот на наградата треба да има активна Електронска сметка на денот на извлекувањето.

Активирајте ја услугата Електронска сметка на еден од следните начини:

  • со јавување во Контакт центар на бројот 077 1234,
  • во кој било Vip-центар,
  • со праќање SMS со содржина „START" на 140410, или
  • преку апликацијата Мојот Vip на Вашиот телефон или на Вашиот веб кориснички профил.

За учество во играта не е потребна никаква посредна или непосредна уплата на одреден износ (влог) од страна на корисникот.

За повеќе информации јавете се во Контакт центар на 077 1234.

Листа на добитници

Број на претплатник Име и Презиме Град
528175622 Горан Мицевски Скопје
526795537 Драган Милошевиќ Радовиш
522532463 Агон Фејза Гостивар
529499829 Симона Стојановска Скопје
530129030 Кире Гулевски Ресен
528609194 Милва Алексовска Велес
528222299 Душко Ѓорѓиев Радовиш
529240237 Ѓоршески Гоце Охрид
528238208 Мариче Јанкоска Прилеп
526312056 Сашо Бошевски Демир Хисар
528141337 Филип Костиќ Скопје
530271577 Христијан Каровски Скопје
529687736 Јасин Фетиши Тетово
528129080 Снежана Ставрева Веселиновска Пробиштип
527943824 Петар Тасевски Битола
527256980 Ѓорѓи Клинчаров Скопје
527620051 Неим Бајрами Струга
526561126 Елена Диевска Скопје
530448923 Маја Шукулоска Скопје
526031181 Маријана Димовска Тетово
529429472 Душко Киров Кратово
527670835 Јован Недев Велес
530006883 Александар Милков Скопје
530326415 Медина Исмаилоска Велес
526780096 Ивица Арсов Свети Николе
527427023 Енис Муриќ Скопје
523045136 Снежана Трајаноска Тетово
529292035 Љупчо Ѓуровски Скопје
529991655 Петар Ивановски Скопје
526631803 Владимир Китевски Охрид
524927431 Ацо Јовановски Скопје
524077512 Александар Ѓорѓиевски Скопје
529096468 Роберт Костадиновски Крива Паланка
524110172 Костадин Стојаноски Прилеп
529954956 Ремзи Реџепи Гостивар
528059665 Лидија Вељановска Кириџиевска Скопје
529818779 Мирјана Ристевска Охрид
528094420 Радислав Кочовски Скопје
528174461 Сашо Иванов Скопје
530640405 Дејан Димитровски Делчево
525949699 Дарко Јанковски Делчево
524291614 Марјан Лазаревски Пробиштип
528494093 Спасе Цветановски Скопје
530046596 Амет Мема Тетово
530258887 Елена Нојкова Битола
523987668 Перо Дукоски Македонски Брод
527216222 Марија Тракоска Гостивар
524804079 Злате Јошевски Демир Хисар
519459057 Илија Ѓеоргиев Свети Николе
527364152 Сурхан Фазлиовски Скопје
524116054 Атанас Казанџиски Охрид
530125503 Драги Нечевски Битола
524213836 Горан Андев Скопје
524132258 Валентина Трајкова Скопје
527802948 Ана Медарска Костовска Скопје
530146928 Трајко Костоски Прилеп
524978034 Бобан Илиќ Куманово
526244075 Марија Тарлишанова Радовиш
526974001 Горан Пармачки Берово
524258113 Силвија Стојкова-Тасевска Скопје