Неограничена комуникација со Vip Neo

Изберете тарифа Vip Neo според потребите на Вашиот бизнис и комуницирајте слободно и кога сте во странство. Изберете Vip Neo и добијте:

  • неограничени разговори и SMS пораки кон сите национални мрежи
  • меѓународни и роаминг разговори
  • интернет со 4G брзина
  • попуст од 10% на месечната претплата на тарифниот модел
  • дополнителен попуст за телефон од 3.000 денари за секоја постпејд линија Vip Neo L и Vip Neo XL или 1.500 денари за Vip Neo S и Vip Neo M, доколку бројот го префрлите од друг оператор во Vip

 

Месечна претплата
со 10% попуст
2.799

2.519 ден. / месечно


40GB
20GB
4G интернет

Неограничени
минути
и ЅМЅ

200 минути
меѓународни разговори

50 минути
роаминг разговори
 
Месечна претплата
со 10% попуст
1.399

1.259 ден. / месечно


20GB
10GB
4G интернет

Неограничени
минути

и ЅМЅ

50 минути
меѓународни разговори

/

 
Месечна претплата
со 10% попуст
799

719 ден. / месечно


10GB
5GB
4G интернет

Неограничени
минути

и ЅМЅ

/
 

/

 
Месечна претплата
со 10% попуст
499

449 ден. / месечно


1.5GB
500MB
4G интернет
 

Неограничени
минути

 

/
 

/
 

По искористување на вклучениот национален интернет во тарифните модели, продолжувате да користите интернет бесплатно, но со намалена брзина. Понудата важи за нови и за постојни бизнис корисници, со избор на тарифен модел Vip Neo со склучување на нов или со обнова на договор на 24 месеци. Еднократниот надоместок за активација на тарифен модел изнесува 59 денари по линија. Неограничените минути и SMS-пораки важат кон сите национални мрежи. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB. Минутите кон меѓународни дестинации можe да се искористат кон земјите од сите зони, освен Посебна зона 6 (сателити). Минутите во роаминг важат за појдовни и дојдовни повици кон Македонија и за повици во земјата на посета. Листата на земјите и операторите каде што важат роаминг минутите можете да ја најдете тука.

Активирајте ја услугата Електронска сметка бесплатно и дајте го својот придонес во зачувување на околината.

 

Тарифни модели достапни само со SIM-картичка

Доколку немате потреба од телефон изберете тарифа само со SIM картичка. Во овој случај ќе склучите договор на неопределено време, а и месечната претплата ќе Ви биде пониска.

Промоцијата со бесплатен Vip Go Social важи за склучен нов или обновен договор на 24 месеци за тарифите Vip Neo М SIM, Vip Neo L SIM и Vip Neo Xl SIM и активирана електронска сметка

Актуелната промоција со зголемен интернет сообраќај важи и за соодветните тарифни модели само со SIM-картичка.

  Vip Neo XL SIM Vip Neo L SIM Vip Neo M SIM Vip Neo S SIM
Месечна претплата 1.999 999 649 449

 

Цени за останати услуги

Услуги Цена (ден.)
SMS кон сите национални дестинации (ден./порака) 5,9
SMS кон сите меѓународни мрежи (ден./порака) 5,9
MMS кон сите мрежи (ден./порака) 17,7
MMS кон сите меѓународни мрежи (ден./порака) 17,7
Повици кон други национални мрежи (ден/мин.) по надминување 7,9
Повик кон Vip секретарка (1222) бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195) бесплатно
 
Дополнителни информации и помош

> Цените се со вклучен ДДВ.
> 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено користат интернет од иста локација
Како да станам Vip Постпејд бизнис корисник?

За повеќе информации јавете се на 077 1234.