Одберете го Вашиот пакет, согласно тарифниот модел што го користите

  Цена (ден./месечно) Интернет/SMS/Мин. Активација со SMS Деактивација со SMS
Пакет 100 минути кон странство 399 100 мин. кон странство "START 100" на 140303 "STOP 100" to 140303
Пакет 200 минути кон странство 699 200 мин. кон странство "START 200" на 140303 "STOP 200" to 140303

Ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.

За првиот месец по активација на пакетот, бројот на вклучените бесплатни минути и износот на месечната претплата се пропорционални со преостанатите денови до истекот на тековниот пресметковен период.

Сите наведени цени се со вклучен ДДВ .