Vip Комбо пакети за Вашиот бизнис

Vip Комбо е комплетна решение за Вашата компанија. Со новите пакети Vip Combo Neo добивате:

  • најголем избор на HD-телевизиски канали, со најбогата филмска содржина,
  • интернет за Вашата компанија со брзини до 100Mbps,
  • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи,
  • телевизија каде и да сте со Vip Xplore TV и
  • до 3 мобилни линии со дополнителен попуст на претплатата.

 

Vip Combo Neo 4 - пакети со телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија

Неограничен интернет
до 30/1 Mbps (download/upload)

Фиксна линија
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 3 месеци

до 90 канали
(до 15 HD)

Вклучен ТВ-пакет:
Sport

 

1 ТВ-приклучок


до 2 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
избери тарифа:

Vip Xplore TV бесплатно
телевизија каде и да сте


1249 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
99 ден. / месечно
2376 ден. за 24 месеци

Неограничен интернет
до 50/3 Mbps (download/upload)

Фиксна линија
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 3 месеци

до 130 канали (до 20 HD)

Вклучени ТВ-пакети:
Cinestar Premiere,
Balkan 8+ или DigitAlb Start

 

2 ТВ-приклучоци


до 2 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
избери тарифа:

Vip Xplore TV бесплатно
телевизија каде и да сте


2337 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
300 ден. / месечно
7200 ден. за 24 месеци

Неограничен интернет
до 100/5 Mbps (download/upload)

Фиксна линија
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 24 месеци

до 150 канали (до 30 HD)

Вклучен ТВ-пакети:
HBO Premium,
Cinestar Premiere
HD Max, Balkan 8+
или DigitAlb Family

2 ТВ-приклучоци


до 3 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
избери тарифа:

Vip Xplore TV бесплатно
телевизија каде и да сте


2737 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
400 ден. / месечно
9600 ден. за 24 месеци

Изберете пакет Vip Combo Neo 4 според потребите на Вашата компанија и заштедете на сите поединечни услуги.

Со Vip Combo Neo имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на Vip Combo Neo пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.
 
Понудата за пакетите Vip Combo Neo со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на Vip Комбо Lite.

Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

Vip Комбо Lite пакети за Вашиот бизнис

Vip Комбо Lite е комплетна забава за Вашата компанија. Со новите пакети Vip Combo Lite Neo добивате:

  • дигитална телевизија што можете да ја носите со себе каде и да патувате во Македонија,
  • стабилен интернет за Вашата компанија,
  • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи,
  • телевизија каде и да сте со Vip Xplore TV и
  • до 3 мобилни линии со дополнителен попуст на претплатата.

Vip Combo Lite Neo 4 - пакети со интернет, фиксна линија, телевизија и мобилна линија

Неограничен интернет
до 10/1 Mbps (download/upload)

Фиксна линија
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

Телевизија

до 50 канали

 

/

 

1 ТВ-приклучок


до 2 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
избери тарифа:

Vip Xplore TV бесплатно
телевизија каде и да сте


1249 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
99 ден. / месечно
2376 ден. за 24 месеци

Vip Combo Lite Neo 4M

Неограничен интернет
до 16/1 Mbps (download/upload)

Фиксна линија
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

Телевизија

до 60 канали

Вклучен ТВ-пакет:
Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни

2 ТВ-приклучоци


до 2 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
избери тарифа:

Vip Xplore TV бесплатно
телевизија каде и да сте


2337 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
300 ден. / месечно
7200 ден. за 24 месеци

Неограничен интернет
до 40/40 Mbps (download/upload)

Фиксна линија
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

Телевизија

до 60 канали

Вклучен ТВ-пакет:
Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни

2 ТВ-приклучоци


до 3 мобилни линии во пакетот со вклучен 10% попуст
избери тарифа:

Vip Xplore TV бесплатно
телевизија каде и да сте


2737 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
400 ден. / месечно
9600 ден. за 24 месеци

Изберете пакет Vip Combo Lite Neo 4 според потребите на Вашата компанија и заштедете на сите поединечни услуги.

Со Vip Combo Neo Lite имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Понудата за пакетите Vip Combo Lite Neo е достапна за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Еднократниот надоместок за почетно приклучување на услугите изнесува 1.499 денари.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка.