Vip Комбо пакети за Вашиот бизнис

Vip Combo Neo е комплетно телекомуникациско решение за Вашата компанија. Изберете пакет што најмногу одговара на Вашите потреби и добијте целосно решение за Вашиот бизнис.

  • интернет за Вашата компанија со брзини до 100Mbps,
  • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи и
  • најголем избор на HD-телевизиски канали, со најбогата филмска содржина.

 

Vip Combo Neo 3 - пакети со телевизија, интернет и фиксна линија

vip
vip
Неограничен интернет
до 30/1 Mbps (download/upload)

vip
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

vip

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 3 месеци

до 90 канали
(до 15 HD)

Вклучен ТВ-пакет:
Sport

 

1 ТВ-приклучок


899 ден. / месечно

vip
vip
Неограничен интернет
до 50/3 Mbps (download/upload)

vip
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

vip

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 3 месеци

до 130 канали (до 20 HD)

Вклучени ТВ-пакети:
Cinestar Premiere,
Balkan 8+ или DigitAlb Start

 

2 ТВ-приклучоци


1.199 ден. / месечно

vip
v
Неограничен интернет
до 100/5 Mbps (download/upload)

v
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

v

Интерактивна телевизија

Vip Видеотека
бесплатно 24 месеци

до 150 канали (до 30 HD)

Вклучен ТВ-пакети:
HBO Premium,
Cinestar Premiere
HD Max, Balkan 8+
или DigitAlb Family

2 ТВ-приклучоци


1.699 ден. / месечно

 

Со Vip Combo Neo имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на Vip Combo Neo пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.
 
Понудата за пакетите Vip Combo Neo со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на Vip Combo Lite Neo.

Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

Vip Комбо Lite пакети за Вашиот бизнис

Со новите пакети Vip Combo Lite Neo добивате.

  • стабилен интернет за Вашата компанија,
  • бесплатна фиксна линија со неограничени разговори кон сите национални фиксни мрежи и
  • дигитална телевизија што можете да ја носите со себе каде и да патувате во Македонија.

Vip Combo Lite Neo 3 - пакети со телевизија, интернет и фиксна линија

v
v
Неограничен интернет
до 10/1 Mbps (download/upload)

v
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

v

Телевизија

до 50 канали

 

/

 

1 ТВ-приклучок


899 ден. / месечно

Vip Combo Lite Neo 3M

v
Неограничен интернет
до 16/1 Mbps (download/upload)

v
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

v

Телевизија

до 60 канали

Вклучен ТВ-пакет:
Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни

2 ТВ-приклучоци


1.199 ден. / месечно

vip
vip
Неограничен интернет
до 40/40 Mbps (download/upload)

vip
Неограничени разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

vip

Телевизија

до 60 канали

Вклучен ТВ-пакет:
Extra Paket Plus со вклучени канали Cinestar Premiere 1 и 2, Sport Klub 3, 4, 5 и два канали за возрасни

2 ТВ-приклучоци


1.699 ден. / месечно

Со Vip Combo Neo Lite имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Понудата за пакетите Vip Combo Lite Neo е достапна за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Еднократниот надоместок за почетно приклучување на услугите изнесува 1.499 денари.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка.