Vip Е-mail Hosting - Хостирање на Вашиот E-mail

Услугата Vip Е-mail Hosting е наменета за компании кои сакаат сигурен и прегледен E-mail сервис. Зависно од Вашите потреби, можете да одберете од четири Е-mail Hosting пакети: Mail XS, Mail S, Mail M и Mail L. E-mail Hosting пакетите се достапни за физички и правни лица.  

E-mail Hosting пакети
Вклучени опции Mail XS Mail S Mail M Mail L
Месечна претплата (денари) 119 199 299 499
Kапацитет на mail сандаче 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB
Mail адреси 10 25 50 100
Mail-инг листа - - 1 5
Webmail Interface        
Цени за дополнителни услуги
Дополнителни опции според тарифен модел Mail XS Mail S Mail M Mail L
Зголемување на капацитет на mail сандаче (inbox) 200MB - 500MB 79 ден. 149 ден. 249 ден. 599 ден.
Зголемување на капацитет на mail сандаче (inbox) 200MB - 1GB 159 ден. 349 ден. 649 ден. 1499 ден.
Дополнителни опции денари/месечно
Дополнителни 10 e-mail адреси (200MB) 49
Дополнителни 100 e-mail адреси (200MB) 490
Дополнителни 10 e-mail адреси (500MB) 99
Дополнителни 100 e-mail адреси (500MB) 990
Дополнителнa e-mail адресa (1GB) 99
Дополнителни 10 e-mail адреси (1GB) 199
Дополнителни 100 e-mail адреси (1GB) 1.999

Серверите се сместени во дата центарот на Vip кој ги задоволува највисоките стандарди за сместување на ИТ опрема.

дел од нашите клиенти