Регистрација на домени

Vip е официјален регистрар на МАРНет за регистрација на национални интернет домени .mk и поддомени .com.mk, .edu.mk, .org.mk, .net.mk, и .inf.mk. 

Регистрација за 1 година Цена
Прва регистрација 999 ден.
Обнова на регистрација 799 ден.

Како да регистрирам или обновам домен?

За регистрација или обнова на Вашиот домен преку Vip потребно е да ја доставите следнава документација во кое било наше продажно место или на Вашиот продажен агент:

  • Пополнето барање за домен, со печат и потпишано од овластено лице на правниот субјект, односно од лицето регистрант ако станува збор за физички лица
  • Документ за лична идентификација - лична карта или пасош доколку сте приватен корисник, или извод од Централен регистар не постар од 6 месеци, доколку сте деловен корисник
  • Платен износ за регистрација или обнова на домен
дел од нашите клиенти