Vip IPVPN - Виртуелна приватна мрежа

Услугата Vip IP VPN Ви нуди едноставно и финансиски поволно решение за проширување на корпоративната мрежа заради остварување на најквалитетна комуникација помеѓу Вашата компанија и Вашите оддалечени локации.
Vip MPLS мрежата овозможува сигурна размена на податоци на L3 ниво.

Услугата Ви овозможува:

  • Максимална сигурност на податоците
  • Заштеда во капитални инвестиции со контрола и планирање на трошоците за мрежа
  • Комуникација помеѓу сите локации на компанијата
  • Современа мрежна опрема
  • Флексибилност - едноставно додавање на нови локации во коорпоративната мрежа
  • Управување и надзор на мрежата
  • 24/7 корисничка поддршка
дел од нашите клиенти