Постпејд понуда

Времетраење на договор
Одберете тарифа
 • Nokia
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  Asha 302 4.999 4.499 3.499 499 0 / / / / / / 4.999 6.999
  C3-01 5.499 4.999 3.999 999 0 / / / / / / 5.499 7.999
  Lumia 520 8.999 8.499 7.499 4.499 1.499 / / / / / / 8.999 12.999
  Lumia 920 32.499 31.999 30.999 27.999 24.999 / / / / / / 32.499 35.999
  Asha 302 1.999 499 0 0 0 / / / / / / 4.999 6.999
  C3-01 2.499 999 0 0 0 / / / / / / 5.499 7.999
  Lumia 520 5.999 4.499 1.999 0 0 / / / / / / 8.999 12.999
  Lumia 920 29.499 27.999 25.499 21.999 7.999 / / / / / / 32.499 35.999
 • LG
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  T385 WiFi 3.999 3.499 2.499 0 0 / / / / / / 3.999 5.999
  T30 4.499 3.999 2.999 0 0 / / / / / / 4.499 6.499
  Optimus L4 II 5.499 4.999 3.999 999 0 / / / / / / 5.499 8.999
  Optimus L5 II 8.499 7.999 6.999 3.999 999 / / / / / / 8.499 10.999
  L70 10.999 10.499 9.499 6.499 3.499 / / / / / / 10.999 12.999
  Optimus L7 II 10.999 10.499 9.499 6.499 3.499 / / / / / / 10.999 12.999
  Nexus 4 20.999 20.499 19.499 16.499 13.499 / / / / / / 20.999 24.999
  Nexus 5 24.499 23.999 22.999 19.999 16.999 / / / / / / 24.499 27.999
  G2 28.999 28.499 27.499 24.499 21.499 / / / / / / 28.999 31.999
  G Flex 47.499 46.999 45.999 42.999 39.999 / / / / / / 47.499 49.999
  T385 WiFi 999 0 0 0 0 / / / / / / 3.999 5.999
  T30 1.499 0 0 0 0 / / / / / / 4.499 6.499
  Optimus L4 II 2.499 999 0 0 0 / / / / / / 5.499 8.999
  Optimus L5 II 6.499 4.999 1.499 0 0 / / / / / / 8.499 10.999
  L70 7.999 6.499 3.999 499 0 / / / / / / 10.999 12.999
  Optimus L7 II 7.999 6.499 3.999 499 0 / / / / / / 10.999 12.999
  Nexus 4 17.999 16.499 13.999 10.999 0 / / / / / / 20.999 24.999
  Nexus 5 21.499 19.999 17.499 13.999 0 / / / / / / 24.499 27.999
  G2 26.999 25.499 22.999 19.499 4.499 / / / / / / 28.999 31.999
  G Flex 44.499 42.999 40.499 36.999 22.999 / / / / / / 47.499 49.999
 • HTC
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  Desire 300 10.499 9.999 8.999 5.999 2.999 / / / / / / 10.499 11.999
  One mini 21.999 21.499 20.499 17.499 14.499 / / / / / / 21.999 23.999
  One 29.999 29.499 28.499 25.499 22.499 / / / / / / 29.999 30.999
  Desire 300 7.499 5.999 3.499 0 0 / / / / / / 10.499 11.999
  One mini 18.999 17.499 14.999 11.499 0 / / / / / / 21.999 23.999
  One 26.999 25.499 22.999 19.499 5.499 / / / / / / 29.999 30.999
 • Samsung
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  E1200 1.999 1.499 499 0 0 / / / / / / 1.999 2.999
  E1270 2.999 2.499 1.499 0 0 / / / / / / 2.999 3.999
  Galaxy Pocket Neo 4.499 3.999 2.999 0 0 / / / / / / 4.499 6.499
  S5611 4.499 3.999 2.999 0 0 / / / / / / 4.499 6.499
  Galaxy Chat 5.499 4.999 3.999 999 0 / / / / / / 5.499 7.999
  Galaxy Young 6.499 5.999 4.999 1.999 0 / / / / / / 6.499 8.499
  Galaxy Fame 7.999 7.499 6.499 3.499 499 / / / / / / 7.999 10.999
  Galaxy Trend Plus 9.499 8.999 7.999 4.999 1.999 / / / / / / 9.499 11.499
  Galaxy Core 12.499 11.999 10.999 7.999 4.999 / / / / / / 12.499 14.499
  Galaxy Grand Neo 14.999 14.499 13.499 10.499 7.499 / / / / / / 14.999 16.999
  Galaxy Camera / / / / / 19.499 18.499 / / / / 20.499 23.999
  Galaxy S4 Mini 22.999 22.499 21.499 18.499 15.499 / / / / / / 22.999 24.999
  Galaxy Beam 21.999 21.499 20.499 17.499 14.499 / / / / / / 19.999 26.999
  Galaxy Mega 26.999 26.499 25.499 22.499 19.499 / / / / / / 26.999 28.999
  Galaxy Tab 10-1 23.999 23.499 22.499 19.499 16.499 26.499 25.499 / / / / 23.999 31.999
  Galaxy S4 30.999 30.499 29.499 26.499 23.499 / / / / / / 30.999 32.999
  Galaxy S4 Active 30.999 30.499 29.499 26.499 23.499 / / / / / / 30.999 33.999
  Galaxy S5 36.499 35.999 34.999 31.999 28.999 / / / / / / 36.499 36.999
  Galaxy Note 3 36.999 36.499 35.499 32.499 29.499 / / / / / / 36.999 37.999
  E1200 0 0 0 0 0 / / / / / / 1.999 2.999
  E1270 0 0 0 0 0 / / / / / / 2.999 3.999
  Galaxy Pocket Neo 2.499 0 0 0 0 / / / / / / 4.499 6.499
  S5611 1.999 0 0 0 0 / / / / / / 4.499 6.499
  Galaxy Chat 2.499 999 0 0 0 / / / / / / 5.499 7.999
  Galaxy Young 3.499 1.999 0 0 0 / / / / / / 6.499 8.499
  Galaxy Fame 4.999 3.499 999 0 0 / / / / / / 7.999 10.999
  Galaxy Trend Plus 7.499 5.999 3.499 0 0 / / / / / / 9.499 11.499
  Galaxy Core 9.499 7.999 5.499 1.999 0 / / / / / / 12.499 14.499
  Galaxy Grand Neo 11.999 10.499 7.999 4.499 0 / / / / / / 14.999 16.999
  Galaxy Camera / / / / / 17.999 12.999 11.999 9.999 6.999 0 20.499 23.999
  Galaxy S4 Mini 19.999 18.499 15.999 12.499 0 / / / / / / 22.999 24.999
  Galaxy Beam 18.999 17.499 12.999 0 0 / / / / / / 19.999 26.999
  Galaxy Mega 23.999 22.499 19.999 16.499 2.499 / / / / / / 26.999 28.999
  Galaxy Tab 10-1 21.999 20.499 17.999 14.499 0 24.999 22.499 18.999 15.499 16.499 8.999 23.999 31.999
  Galaxy S4 27.999 26.499 23.999 20.499 6.499 / / / / / / 30.999 32.999
  Galaxy S4 Active 27.999 26.499 23.999 20.499 6.499 / / / / / / 30.999 33.999
  Galaxy S5 33.499 31.999 29.499 25.999 11.999 / / / / / / 36.499 36.999
  Galaxy Note 3 35.999 34.499 31.999 28.499 14.499 / / / / / / 36.999 37.999
 • Alcatel
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  OT 20 05 2.999 2.499 1.499 0 0 / / / / / / 2.999 4.999
  20 10 3.499 2.999 1.999 0 0 / / / / / / 3.499 5.999
  902 3.499 2.999 1.999 0 0 / / / / / / 3.499 5.999
  Onetouch C1 PoP 4.499 3.999 2.999 0 0 / / / / / / 4.499 6.999
  Onetouch Idol 10.499 9.999 8.999 5.999 2.999 / / / / / / 10.499 13.499
  OT 20 05 499 0 0 0 0 / / / / / / 2.999 4.999
  20 10 499 0 0 0 0 / / / / / / 3.499 5.999
  902 499 0 0 0 0 / / / / / / 3.499 5.999
  Onetouch C1 PoP 1.499 0 0 0 0 / / / / / / 4.499 6.999
  Onetouch Idol 9.499 7.999 5.499 0 0 / / / / / / 10.499 13.499
 • BlackBerry
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  Q5 20.999 20.499 19.499 16.499 13.499 / / / / / / 20.999 23.999
  Z10 32.999 32.499 31.499 28.499 25.499 / / / / / / 32.999 33.999
  Q10 35.499 34.999 33.999 30.999 27.999 / / / / / / 35.499 38.999
  Q5 17.999 16.499 13.999 10.499 0 / / / / / / 20.999 23.999
  Z10 29.999 28.499 25.999 22.499 8.499 / / / / / / 32.999 33.999
  Q10 32.499 30.999 28.499 24.999 10.999 / / / / / / 35.499 38.999
 • Sony
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  Xperia E 6.499 5.999 4.999 1.999 0 / / / / / / 6.499 7.999
  Xperia E1 7.499 6.999 5.999 2.999 0 / / / / / / 7.499 8.999
  Xperia M 10.499 9.999 8.999 5.999 2.999 / / / / / / 10.499 11.999
  Xperia SP 16.999 16.499 15.499 12.499 9.499 / / / / / / 16.999 19.999
  Xperia T 18.999 18.499 17.499 14.499 11.499 / / / / / / 18.999 20.999
  Xperia Z1 Compact 29.499 28.999 27.999 24.999 21.999 / / / / / / 29.499 31.499
  Xperia Z Ultra 34.999 34.499 33.499 30.499 27.499 / / / / / / 34.999 36.999
  Xperia Z1 35.999 35.499 34.499 31.499 28.499 / / / / / / 35.999 36.999
  Xperia E 3.499 1.999 0 0 0 / / / / / / 6.499 7.999
  Xperia E1 4.499 2.999 499 0 0 / / / / / / 7.499 8.999
  Xperia M 7.499 5.999 3.499 0 0 / / / / / / 10.499 11.999
  Xperia SP 13.999 12.499 9.999 6.499 0 / / / / / / 16.999 19.999
  Xperia T 15.999 14.499 11.999 8.499 0 / / / / / / 18.999 20.999
  Xperia Z1 Compact 26.499 24.999 22.499 18.999 4.999 / / / / / / 29.499 31.499
  Xperia Z Ultra 31.999 30.499 27.999 24.499 10.499 / / / / / / 34.999 36.999
  Xperia Z1 32.999 31.499 28.999 25.499 11.499 / / / / / / 35.999 36.999
 • Vodafone
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  Surf Stick 3772-Z / / / / / 999 0 / / / / 1.999 3.999
  Surf Stick K4201 / / / / / 999 0 / / / / 1.999 3.999
  Surf Stick K4305 / / / / / 999 0 / / / / 1.999 3.999
  3G Mobile Connect / / / / / 3.999 2.499 / / / / 2.499 4.999
  Surf Stick 4510-Z / / / / / 1.999 999 / / / / 2.499 4.999
  Surf Stick 3772-Z / / / / / 0 0 0 0 0 0 1.999 3.999
  Surf Stick K4201 / / / / / 0 0 0 0 0 0 1.999 3.999
  Surf Stick K4305 / / / / / 0 0 0 0 0 0 1.999 3.999
  3G Mobile Connect / / / / / 0 0 0 0 0 0 2.499 4.999
  Surf Stick 4510-Z / / / / / 0 0 0 0 0 0 2.499 4.999
 • Vip
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  3G Home Connect / / / / / 5.999 4.499 / / / / 4.499 6.999
  3G Home Connect / / / / / 1.999 0 0 0 0 0 4.499 6.999
 • PlayStation
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  PlayStation®Vita / / / / / 14.499 13.499 / / / / 15.499 18.999
  PlayStation®Vita / / / / / 12.999 6.999 5.999 0 0 0 15.499 18.999
 • Asus
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  Google Nexus 7 14.499 13.999 12.999 9.999 6.999 13.499 12.499 / / / / 14.499 17.999
  Google Nexus 7 11.999 10.499 7.999 4.499 0 11.999 9.499 5.999 2.499 3.499 0 14.499 17.999
 • ZTE
  Model Vip Free+ S+ Vip Free+ M+ Vip Free+ L+ Vip Free+ XL+ Vip Free+ NoLimit+ Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди Само телефон
  Kis Lite 4.499 3.999 2.999 0 0 / / / / / / 4.499 5.999
  Kis Lite 1.999 499 0 0 0 / / / / / / 4.499 5.999