Постпејд понуда

Времетраење на договор
Тип на плаќање
Одберете тарифа
 • Nokia
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  130 / 1.499 / 1.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 3.999
  222 / 1.999 / 1.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 2.499 4.499
  Lumia 530 / 4.499 / 4.499 / 499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  Lumia 635 / 7.499 / 7.499 / 3.499 / 499 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  Lumia 930 / 26.499 / 26.499 / 22.499 / 19.499 / / / / / / / / / / / / / / 26.999 27.999
  130 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 3.999
  222 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 2.499 4.499
  Lumia 530 69 1.499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  Lumia 635 189 4.499 129 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  Lumia 930 / 23.499 / 21.999 709 16.999 129 2.999 / / / / / / / / / / / / / / 26.999 27.999
 • LG
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Joy / 3.999 / 3.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.499 6.499
  K4 / 7.499 / 7.499 / 3.499 / 499 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  Spirit / 7.999 / 7.999 / 3.999 / 999 / / / / / / / / / / / / / / 8.499 10.499
  L80 / 8.999 / 8.999 / 4.999 / 1.999 / / / / / / / / / / / / / / 9.499 11.499
  G3 32GB / 21.499 / 21.499 / 17.499 / 14.499 / / / / / / / / / / / / / / 21.999 23.999
  G3 / 25.499 / 25.499 / 21.499 / 18.499 / / / / / / / / / / / / / / 25.999 27.999
  Nexus 5x / 31.499 / 31.499 / 27.499 / 24.499 / / / / / / / / / / / / / / 31.999 33.999
  G Flex 2 / 33.499 / 33.499 / 29.499 / 26.499 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 34.999
  G4 / 33.499 / 33.499 / 29.499 / 26.499 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 35.999
  G Flex / 35.499 / 35.499 / 31.499 / 28.499 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 44.999
  Joy / 999 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.499 6.499
  K4 189 4.499 129 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  Spirit 209 4.999 149 3.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 8.499 10.499
  L80 259 5.999 199 4.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.499 11.499
  G3 32GB 779 18.499 719 16.999 509 11.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 21.999 23.999
  G3 939 22.499 879 20.999 669 15.999 89 1.999 / / / / / / / / / / / / / / 25.999 27.999
  Nexus 5x / 28.499 1.129 26.999 919 21.999 339 7.999 / / / / / / / / / / / / / / 31.999 33.999
  G Flex 2 / 30.499 1.299 28.999 999 23.999 419 9.999 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 34.999
  G4 / 30.499 1.209 28.999 1.099 23.999 419 9.999 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 35.999
  G Flex / 32.499 1.549 30.999 1.329 25.999 739 11.999 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 44.999
 • HTC
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Desire 310 / 5.499 / 5.499 / 1.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 5.999 7.999
  Desire 620 / 11.999 / 11.999 / 7.999 / 4.999 / / / / / / / / / / / / / / 12.499 14.499
  One A9 Aero / 32.499 / 32.499 / 28.499 / 25.499 / / / / / / / / / / / / / / 32.999 34.999
  Desire 310 109 2.499 / 999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 5.999 7.999
  Desire 620 379 8.999 319 7.499 109 2.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 12.499 14.499
  One A9 Aero / 29.499 1.169 27.999 959 22.999 379 8.999 / / / / / / / / / / / / / / 32.999 34.999
 • Samsung
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  E1200 / 1.499 / 1.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 2.999
  Galaxy Trend 2 Lite / 4.499 / 4.499 / 499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 5.999
  Galaxy Ace 4 / 8.499 / 8.499 / 4.499 / 1.499 / / / / / / / / / / / / / / 8.999 8.999
  Galaxy Core 2 / 8.999 / 8.999 / 4.999 / 1.999 / / / / / / / / / / / / / / 9.499 9.999
  Grand Prime / 10.499 / 10.499 / 6.499 / 3.499 / / / / / / / / / / / / / / 10.999 12.999
  Galaxy J3 2016 / 11.499 / 11.499 / 7.499 / 4.499 / / / / / / / / / / / / / / 11.999 13.999
  Galaxy J5 / 12.499 / 12.499 / 8.499 / 5.499 / / / / / / / / / / / / / / 12.999 14.999
  Galaxy A3 / 14.499 / 14.499 / 10.499 / 7.499 / / / / / / / / / / / / / / 14.999 16.999
  Galaxy A3 2016 / 17.499 / 17.499 / 13.499 / 10.499 / / / / / / / / / / / / / / 17.999 19.999
  Galaxy A5 / 20.499 / 20.499 / 16.499 / 13.499 / / / / / / / / / / / / / / 20.999 22.999
  Galaxy A5 2016 / 23.499 / 23.499 / 19.499 / 16.499 / / / / / / / / / / / / / / 23.999 25.999
  Galaxy S5 Neo / 23.499 / 23.499 / 19.499 / 16.499 / / / / / / / / / / / / / / 23.999 25.999
  Galaxy Alpha / 31.499 / 31.499 / 27.499 / 24.499 / / / / / / / / / / / / / / 31.999 33.999
  Galaxy S6 / 35.499 / 35.499 / 31.499 / 28.499 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 37.999
  Galaxy Note 4 / 39.499 / 39.499 / 35.499 / 32.499 / / / / / / / / / / / / / / 39.999 41.999
  Galaxy S6 edge / 39.499 / 39.499 / 35.499 / 32.499 / / / / / / / / / / / / / / 39.999 41.999
  Galaxy S7 / 42.499 / 42.499 / 38.499 / 35.499 / / / / / / / / / / / / / / 42.999 44.999
  Galaxy S6 edge + / 44.499 / 44.499 / 40.499 / 37.499 / / / / / / / / / / / / / / 44.999 46.999
  Galaxy S7 edge / 47.499 / 47.499 / 43.499 / 40.499 / / / / / / / / / / / / / / 47.999 49.999
  E1200 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 2.999
  Galaxy Trend 2 Lite 88 1.999 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 5.999
  Galaxy Ace 4 239 5.499 179 3.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 8.999 8.999
  Galaxy Core 2 259 5.999 199 4.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.499 9.999
  Grand Prime 319 7.499 259 5.999 / 999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 10.999 12.999
  Galaxy J3 2016 359 8.499 299 6.999 / 1.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 11.999 13.999
  Galaxy J5 399 9.499 339 7.999 129 2.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 12.999 14.999
  Galaxy A3 489 11.499 429 9.999 209 4.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 14.999 16.999
  Galaxy A3 2016 609 14.499 549 12.999 339 7.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 17.999 19.999
  Galaxy A5 / 17.499 / 15.999 489 10.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 20.999 22.999
  Galaxy A5 2016 859 20.499 799 18.999 589 13.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 23.999 25.999
  Galaxy S5 Neo 859 20.499 799 18.999 589 13.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 23.999 25.999
  Galaxy Alpha / 28.499 / 26.999 / 21.999 339 7.999 / / / / / / / / / / / / / / 31.999 33.999
  Galaxy S6 / 32.499 1.299 30.999 1.089 25.999 499 11.999 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 37.999
  Galaxy Note 4 / 36.499 / 34.999 1.259 29.999 669 15.999 / / / / / / / / / / / / / / 39.999 41.999
  Galaxy S6 edge / 36.499 / 34.999 1.289 29.999 689 15.999 / / / / / / / / / / / / / / 39.999 41.999
  Galaxy S7 / 39.499 / 37.999 1.379 32.999 799 18.999 / / / / / / / / / / / / / / 42.999 44.999
  Galaxy S6 edge + / 41.499 / 39.999 1.549 34.999 999 20.999 / / / / / / / / / / / / / / 44.999 46.999
  Galaxy S7 edge / 44.499 / 42.999 1.589 37.999 999 23.999 / / / / / / / / / / / / / / 47.999 49.999
 • Alcatel
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  20.04 / 1.499 / 1.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 3.999
  20 12 / 1.999 / 1.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 2.499 4.499
  PIXI 3 4" / 2.999 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 3.499 5.499
  PIXI 3 4.5" / 4.499 / 4.499 / 499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  POP 3 5" / 6.499 / 6.499 / 2.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.499 8.499
  IDOL 2 MINI S / 7.499 / 7.499 / 3.499 / 499 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  IDOL 2 S / 9.499 / 9.499 / 5.499 / 2.499 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  IDOL 3 / 11.499 / 11.499 / 7.499 / 4.499 / / / / / / / / / / / / / / 11.999 13.999
  20.04 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 3.999
  20 12 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 2.499 4.499
  PIXI 3 4" / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 3.499 5.499
  PIXI 3 4.5" / 1.499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  POP 3 5" / 2.999 / 1.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.499 8.499
  IDOL 2 MINI S 189 4.499 129 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  IDOL 2 S 279 6.499 219 4.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  IDOL 3 359 8.499 299 6.999 / 1.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 11.999 13.999
 • BlackBerry
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Classic / 22.499 / 22.499 / 18.499 / 15.499 / / / / / / / / / / / / / / 22.999 24.999
  Priv / 50.499 / 50.499 / 46.499 / 43.499 / / / / / / / / / / / / / / 50.999 52.999
  Classic 819 19.499 759 17.999 549 12.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 22.999 24.999
  Priv / 47.499 / 45.999 1.709 40.999 1.129 26.999 / / / / / / / / / / / / / / 50.999 52.999
 • Sony
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Xperia E1 / 4.499 / 4.499 / 499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 7.499
  Xperia E4G / 6.999 / 6.999 / 2.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.499 9.499
  Xperia E3 / 7.499 / 7.499 / 3.499 / 499 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 10.999
  Xperia M2 / 9.499 / 9.499 / 5.499 / 2.499 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 13.999
  Xperia M2 Aqua / 11.499 / 11.499 / 7.499 / 4.499 / / / / / / / / / / / / / / 11.999 14.999
  Xperia M4 Aqua / 13.499 / 13.499 / 9.499 / 6.499 / / / / / / / / / / / / / / 13.999 15.999
  PlayStation®Vita / 13.499 / 13.499 / 9.499 / 6.499 / 14.499 / / / 13.499 / / / / / / / 0 13.999 18.999
  Xperia M5 / 23.499 / 23.499 / 19.499 / 16.499 / / / / / / / / / / / / / / 23.999 25.999
  Xperia Z3 Compact / 27.499 / 27.499 / 23.499 / 20.499 / / / / / / / / / / / / / / 27.999 30.999
  Xperia Z5 Compact / 33.499 / 33.499 / 29.499 / 26.499 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 35.999
  Xperia Z2 Tablet / 30.499 / 30.499 / 26.499 / 23.499 / / / / / / / / / / / / / 25.499 30.999 36.999
  Xperia Z Ultra / 29.499 / 29.499 / 25.499 / 22.499 / / / / / / / / / / / / / / 29.999 37.999
  Xperia Z1 / 29.499 / 29.499 / 25.499 / 22.499 / / / / / / / / / / / / / / 29.999 37.999
  Xperia Z3 / 35.499 / 35.499 / 31.499 / 28.499 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 38.999
  Xperia Z3+ / 38.499 / 38.499 / 34.499 / 31.499 / / / / / / / / / / / / / / 38.999 40.999
  Xperia Z5 / 39.499 / 39.499 / 35.499 / 32.499 / / / / / / / / / / / / / / 39.999 41.999
  Xperia E1 / 1.499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 7.499
  Xperia E4G 169 3.999 109 2.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.499 9.499
  Xperia E3 189 4.499 129 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 10.999
  Xperia M2 319 7.499 259 5.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 13.999
  Xperia M2 Aqua 359 8.499 299 6.999 89 1.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 11.999 14.999
  Xperia M4 Aqua 439 10.499 379 8.999 169 3.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 13.999 15.999
  PlayStation®Vita 359 8.499 299 6.999 / 0 / 0 / 12.999 / 5.999 / 6.999 / 0 / 0 / 0 / 0 13.999 18.999
  Xperia M5 859 20.499 799 18.999 589 13.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 23.999 25.999
  Xperia Z3 Compact / 24.499 959 22.999 759 17.999 169 3.999 / / / / / / / / / / / / / / 27.999 30.999
  Xperia Z5 Compact / 30.499 1.209 28.999 1.099 23.999 419 9.999 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 35.999
  Xperia Z2 Tablet / 27.499 1.089 25.999 879 20.999 299 6.999 / / / / / / / / / / / / / 9.999 30.999 36.999
  Xperia Z Ultra / 26.499 1.049 24.999 839 19.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 29.999 37.999
  Xperia Z1 / 26.499 1.049 24.999 839 19.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 29.999 37.999
  Xperia Z3 / 32.499 1.299 30.999 1.089 25.999 499 11.999 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 38.999
  Xperia Z3+ / 35.499 / 33.999 1.209 28.999 629 14.999 / / / / / / / / / / / / / / 38.999 40.999
  Xperia Z5 / 36.499 / 34.999 1.299 29.999 699 15.999 / / / / / / / / / / / / / / 39.999 41.999
 • Microsoft
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Lumia 535 / 6.499 / 6.499 / 2.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 8.999
  Lumia 550 / 7.499 / 7.499 / 3.499 / 499 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  Lumia 640 LTE / 9.499 / 9.499 / 5.499 / 2.499 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  Lumia 950 / 34.499 / 34.499 / 30.499 / 27.499 / / / / / / / / / / / / / / 34.999 36.999
  Lumia 535 149 3.499 / 1.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 8.999
  Lumia 550 239 4.499 179 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  Lumia 640 LTE 279 6.499 259 4.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  Lumia 950 / 31.499 1.349 29.999 1.129 24.999 549 10.999 / / / / / / / / / / / / / / 34.999 36.999
 • Vodafone
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Surf Stick 3772-Z / / / / / / / / / 999 / / / 0 / / / / / / / 0 1.999 3.999
  Surf Stick K4201 / / / / / / / / / 999 / / / 0 / / / / / / / 0 1.999 3.999
  Surf Stick K4305 / / / / / / / / / 999 / / / 0 / / / / / / / 0 1.999 3.999
  3G Mobile Connect / / / / / / / / / 3.999 / / / 2.499 / / / / / / / 0 2.499 4.999
  Surf Stick 4510-Z / / / / / / / / / 1.999 / / / 999 / / / / / / / 0 2.499 4.999
  Surf Stick K5150 / / / / / / / / / 1.999 / / / 999 / / / / / / / 0 2.999 5.499
  Surf Stick 3772-Z / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 1.999 3.999
  Surf Stick K4201 / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 1.999 3.999
  Surf Stick K4305 / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 1.999 3.999
  3G Mobile Connect / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 2.499 4.999
  Surf Stick 4510-Z / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 2.499 4.999
  Surf Stick K5150 / / / / / / / / / 499 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 2.999 5.499
 • Vip
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  3G Home Connect / / / / / / / / / 5.999 / / / 4.499 / / / / / / / 0 4.499 6.999
  3G Home Connect / / / / / / / / / 1.999 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 4.499 6.999
 • iPhone
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  6 16GB / 42.499 / 42.499 / 38.499 / 35.499 / / / / / / / / / / / / / / 42.999 44.999
  6S 16GB / 47.499 / 47.499 / 43.499 / 40.499 / / / / / / / / / / / / / / 47.999 49.999
  6 64GB / 49.499 / 49.499 / 45.499 / 42.499 / / / / / / / / / / / / / / 49.999 51.999
  6 Plus / 49.499 / 49.499 / 45.499 / 42.499 / / / / / / / / / / / / / / 49.999 51.999
  6S 64GB / 53.499 / 53.499 / 49.499 / 46.499 / / / / / / / / / / / / / / 53.999 54.999
  6S Plus 16GB / 53.499 / 53.499 / 49.499 / 46.499 / / / / / / / / / / / / / / 53.999 54.999
  6S Plus 64GB / 61.499 / 61.499 / 57.499 / 54.499 / / / / / / / / / / / / / / 61.999 63.999
  6 16GB / 39.499 1.599 37.999 1.379 32.999 799 18.999 / / / / / / / / / / / / / / 42.999 44.999
  6S 16GB / 44.499 / 42.999 1.589 37.999 999 23.999 / / / / / / / / / / / / / / 47.999 49.999
  6 64GB / 46.499 / 44.999 / 39.999 1.089 25.999 / / / / / / / / / / / / / / 49.999 51.999
  6 Plus / 46.499 / 44.999 1.649 39.999 1.089 25.999 / / / / / / / / / / / / / / 49.999 51.999
  6S 64GB / 50.499 / 48.999 / 43.999 1.249 29.999 / / / / / / / / / / / / / / 53.999 54.999
  6S Plus 16GB / 50.499 / 48.999 / 43.999 1.249 29.999 / / / / / / / / / / / / / / 53.999 54.999
  6S Plus 64GB / 58.499 / 56.999 / 51.999 1.589 37.999 / / / / / / / / / / / / / / 61.999 63.999
 • Lenovo
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  A6000 / 8.499 / 8.499 / 4.499 / 1.499 / / / / / / / / / / / / / / 8.999 10.999
  A6000 239 5.499 179 3.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 8.999 10.999
 • ZTE
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Blade A460 / 6.999 / 6.999 / 2.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.499 9.499
  Blade A460 169 3.999 109 2.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.499 9.499
 • Huawei
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Y625 / 6.499 / 6.499 / 2.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 8.999
  P8 Lite / 14.499 / 14.499 / 10.499 / 7.499 / / / / / / / / / / / / / / 14.999 16.999
  P8 / 25.999 / 25.999 / 21.999 / 18.999 / / / / / / / / / / / / / / 26.499 28.499
  Y625 149 3.499 / 1.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 8.999
  P8 Lite 489 11.499 429 9.999 209 4.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 14.999 16.999
  P8 / 22.999 899 21.499 689 16.499 109 2.499 / / / / / / / / / / / / / / 26.499 28.499
 • Azumi
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  A40 / 3.499 / 3.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 3.999 5.999
  A50 / 5.999 / 5.999 / 1.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.499 8.499
  A40 / 499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 3.999 5.999
  A50 129 2.999 / 1.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.499 8.499
 • Coolpad
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Porto / 7.499 / 7.499 / 3.499 / 499 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  Porto 189 4.499 129 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
 • iPad
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet + Media Package Vip Internet Plus Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Vip Internet Extra Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  mini 3 / 29.499 / 29.499 / 25.499 / 22.499 / / / / / / / / / / / / / / 29.999 31.999
  mini 3 / 26.499 1.049 24.999 839 19.999 249 5.999 / / / / / / / / / / / / / / 29.999 31.999