Постпејд понуда

Времетраење на договор
Тип на плаќање
Одберете тарифа
 • Nokia
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  225 / 1.999 / 1.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 2.499 4.999
  Lumia 530 / 5.499 / 5.499 / 1.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 5.999 6.999
  Lumia 635 / 8.999 / 8.999 / 4.999 / 1.999 / / / / / / / / / / / / 9.499 11.999
  Lumia 930 / 27.499 / 27.499 / 23.499 / 20.499 / / / / / / / / / / / / / / 27.999 30.999
  225 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 2.499 4.999
  Lumia 530 109 2.499 / 999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 5.999 6.999
  Lumia 635 259 5.999 199 4.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / 9.499 11.999
  Lumia 930 / 24.499 / 22.999 759 17.999 169 3.999 / / / / / / / / / / / / / / 27.999 30.999
 • LG
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Joy / 4.499 / 4.499 / 499 / / / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  L50 / 2.999 / 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 3.499 8.999
  L80 / 10.499 / 10.499 / 6.499 / 3.499 / / / / / / / / / / / / / / 10.999 14.999
  G3 S / 16.499 / 16.499 / 12.499 / 9.499 / / / / / / / / / / / / 16.999 18.999
  G3 / 30.499 / 30.499 / 26.499 / 23.499 / / / / / / / / / / / / / / 30.999 34.999
  G Flex 2 / 33.499 / 33.499 / 29.499 / 26.499 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 35.999
  G4 / 35.499 / 35.499 / 31.499 / 28.499 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 37.999
  G Flex / 35.499 / 35.499 / 31.499 / 28.499 / / / / / / / / / / / / 35.999 44.999
  Joy 109 1.499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  L50 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 3.499 8.999
  L80 319 7.499 259 5.999 / 999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 10.999 14.999
  G3 S 569 13.499 509 11.999 299 6.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 16.999 18.999
  G3 / 27.499 / 25.999 879 20.999 299 6.999 / / / / / / / / / / / / / / 30.999 34.999
  G Flex 2 / 30.499 1.299 28.999 999 23.999 419 9.999 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 35.999
  G4 / 32.499 / 30.999 1.089 25.999 499 11.999 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 37.999
  G Flex / 32.499 1.549 30.999 1.329 25.999 739 11.999 / / / / / / / / / / / / 35.999 44.999
 • HTC
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Desire 310 / 6.999 / 6.999 / 2.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.499 8.999
  Desire 510 / 6.499 / 6.499 / 2.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 9.999
  One Mini 2 / 19.999 / 19.999 / 15.999 / 12.999 / / / / / / / / / / / / 20.499 24.499
  One / 24.499 / 24.499 / 20.499 / 17.499 / / / / / / / / / / / / 24.999 29.999
  One M8 / 28.999 / 28.999 / 24.999 / 21.999 / / / / / / / / / / / / / / 29.499 33.999
  One M9 / 36.499 / 35.499 / 32.499 / 29.499 / / / / / / / / / / / / / / 36.999 38.999
  Desire 310 169 3.999 109 2.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.499 8.999
  Desire 510 149 3.499 99 1.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 9.999
  One Mini 2 / 16.999 649 15.499 439 10.499 / 0 / / / / / / / / / / / / 20.499 24.499
  One / 21.499 839 19.999 629 14.999 / 999 / / / / / / / / / / / / 24.999 29.999
  One M8 / 25.999 / 24.499 819 19.499 229 5.499 / / / / / / / / / / / / / / 29.499 33.999
  One M9 / 33.499 / 31.999 1.129 26.999 549 12.999 / / / / / / / / / / / / / / 36.999 38.999
 • Samsung
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  E1200 / 1.499 / 1.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 2.999
  S5611 / 3.999 / 3.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.499 6.499
  Galaxy Trend 2 / 4.499 / 4.499 / 499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 8.999
  Galaxy Trend Plus / 5.999 / 5.999 / 1.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.499 9.999
  Galaxy Ace 4 / 8.499 / 8.499 / 4.499 / 1.499 / / / / / / / / / / / / / / 8.999 10.999
  Galaxy Core / 9.499 / 9.499 / 5.499 / 2.499 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  Galaxy Core 2 / 8.999 / 8.999 / 4.999 / 1.999 / / / / / / / / / / / / / / 9.499 11.999
  Galaxy Core Prime / 9.499 / 9.499 / 5.499 / 2.499 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  Grand Prime / 12.499 / 12.499 / 8.499 / 5.499 / / / / / / / / / / / / / / 12.999 14.999
  Galaxy A3 / 15.499 / 15.499 / 11.499 / 8.499 / / / / / / / / / / / / / / 15.999 16.999
  Galaxy S4 / 21.499 / 21.499 / 17.499 / 14.499 / / / / / / / / / / / / 21.999 22.999
  Galaxy A5 / 20.999 / 20.999 / 16.999 / 13.999 / / / / / / / / / / / / / / 21.499 23.499
  Galaxy Camera / 15.499 / 15.499 / 11.499 / 8.499 / 19.499 / 18.499 / 10.499 / / / / / / / / 15.999 23.999
  Galaxy S5 mini / 20.499 / 20.499 / 16.499 / 13.499 / / / / / / / / / / / / 20.999 23.999
  Galaxy Beam / 19.499 / 19.499 / 15.499 / 12.499 / / / / / / / / / / / / 19.999 26.999
  Galaxy Alpha / 31.499 / 31.499 / 27.499 / 24.499 / / / / / / / / / / / / / / 31.999 34.999
  Galaxy S5 / 33.499 / 33.499 / 29.499 / 26.499 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 35.999
  Galaxy S6 / 40.499 / 40.499 / 36.499 / 33.499 / / / / / / / / / / / / / / 40.999 42.999
  Galaxy Note 4 / 40.499 / 40.499 / 36.499 / 33.499 / / / / / / / / / / / / 40.999 43.999
  Galaxy S6 Edge / 47.499 / 47.499 / 43.499 / 40.499 / / / / / / / / / / / / / / 47.999 49.999
  E1200 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 2.999
  S5611 / 999 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.499 6.499
  Galaxy Trend 2 / 1.499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 8.999
  Galaxy Trend Plus / 2.999 / 1.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.499 9.999
  Galaxy Ace 4 239 5.499 179 3.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 8.999 10.999
  Galaxy Core 279 6.499 219 4.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  Galaxy Core 2 259 5.999 199 4.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.499 11.999
  Galaxy Core Prime 279 6.499 219 4.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  Grand Prime 399 9.499 339 7.999 129 2.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 12.999 14.999
  Galaxy A3 / 12.499 / 10.999 259 5.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 15.999 16.999
  Galaxy S4 / 18.499 709 16.999 509 11.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 21.999 22.999
  Galaxy A5 / 17.999 / 16.499 489 11.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 21.499 23.499
  Galaxy Camera 499 11.999 459 10.999 / 0 / 0 / 17.999 / 12.999 / 0 / 11.999 / 9.999 / 6.999 / 0 15.999 23.999
  Galaxy S5 mini / 17.499 / 15.999 459 10.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 20.999 23.999
  Galaxy Beam 689 16.499 629 14.999 419 9.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 19.999 26.999
  Galaxy Alpha / 28.499 / 26.999 / 21.999 339 7.999 / / / / / / / / / / / / / / 31.999 34.999
  Galaxy S5 / 30.499 / 28.999 1.009 23.999 419 9.999 / / / / / / / / / / / / / / 33.999 35.999
  Galaxy S6 / 37.499 / 35.999 1.299 30.999 709 16.999 / / / / / / / / / / / / / / 40.999 42.999
  Galaxy Note 4 / 37.499 / 35.999 1.299 30.999 709 16.999 / / / / / / / / / / / / 40.999 43.999
  Galaxy S6 Edge / 44.499 / 42.999 1.589 37.999 999 23.999 / / / / / / / / / / / / / / 47.999 49.999
 • Alcatel
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  20 12 / 1.499 / 1.499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 5.999
  902 / 499 / 499 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / 999 5.999
  Onetouch Pop C3 / 2.999 / 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 3.499 6.999
  Pixi 3 4" / 4.499 / 4.499 / 499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  Onetouch Pop D5 / 4.499 / 4.499 / 499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 7.999
  Onetouch Idol 2 mini S / 6.499 / 6.499 / 2.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 11.999
  Onetouch Idol 2 S / 10.499 / 10.499 / 6.499 / 3.499 / / / / / / / / / / / / / / 10.999 14.999
  20 12 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 1.999 5.999
  902 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / 999 5.999
  Onetouch Pop C3 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 3.499 6.999
  Pixi 3 4" / 1.499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  Onetouch Pop D5 / 1.499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 7.999
  Onetouch Idol 2 mini S 149 3.499 99 1.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 11.999
  Onetouch Idol 2 S 319 7.499 259 5.999 / 999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 10.999 14.999
 • BlackBerry
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Z10 / 18.499 / 18.499 / 14.499 / 11.499 / / / / / / / / / / / / 18.999 23.999
  Q10 / 23.499 / 23.499 / 19.499 / 16.499 / / / / / / / / / / / / 23.999 27.999
  Classic / 23.499 / 23.499 / 19.499 / 16.499 / / / / / / / / / / / / / / 23.999 28.999
  Passport / 35.499 / 35.499 / 31.499 / 28.499 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 38.999
  Z10 649 15.499 589 13.999 379 8.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 18.999 23.999
  Q10 859 20.499 799 18.999 589 13.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 23.999 27.999
  Classic 859 20.499 799 18.999 589 13.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 23.999 28.999
  Passport / 32.499 / 30.999 1.089 25.999 499 11.999 / / / / / / / / / / / / / / 35.999 38.999
 • Sony
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Xperia E1 / 4.499 / 4.499 / 499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  Xperia M / 5.499 / 5.499 / 1.499 / 0 / / / / / / / / / / / / 5.999 8.999
  Xperia E3 / 6.499 / 6.499 / 2.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 11.999
  Xperia M2 / 9.499 / 9.499 / 5.499 / 2.499 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 14.999
  Xperia M2 Aqua / 9.499 / 9.499 / 5.499 / 2.499 / / / / / / / / / / / / 9.999 14.999
  Xperia M4 Aqua / 15.999 / 15.999 / 11.999 / 8.999 / / / / / / / / / / / / / / 16.499 18.499
  PlayStation®Vita / 13.499 / 13.499 / 9.499 / 6.499 / 14.499 / 13.499 / 0 / / / / / / / / 13.999 18.999
  Xperia Z / 17.499 / 17.499 / 13.499 / 10.499 / / / / / / / / / / / / 17.999 22.999
  Xperia Z1 Compact / 22.499 / 22.499 / 18.499 / 15.499 / / / / / / / / / / / / 22.999 28.999
  Xperia Z3 Compact / 27.499 / 27.499 / 23.499 / 20.499 / / / / / / / / / / / / 27.999 29.999
  Xperia Z1 / 29.499 / 29.499 / 25.499 / 22.499 / / / / / / / / / / / / 29.999 35.999
  Xperia Z Ultra / 29.499 / 29.499 / 25.499 / 22.499 / / / / / / / / / / / / 29.999 36.499
  Xperia Z2 / 28.499 / 28.499 / 24.499 / 21.499 / / / / / / / / / / / / / / 28.999 36.999
  Xperia Z2 Tablet / 30.499 / 30.499 / 26.499 / 23.499 / / / / / 25.499 / / / / / / / / 30.999 36.999
  Xperia Z3 / 35.499 / 35.499 / 31.499 / 28.499 / / / / / / / / / / / / 35.999 37.999
  Xperia E1 / 1.499 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 4.999 6.999
  Xperia M / 2.499 / 999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / 5.999 8.999
  Xperia E3 149 3.499 99 1.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 6.999 11.999
  Xperia M2 319 7.499 259 5.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 14.999
  Xperia M2 Aqua 359 8.499 299 6.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / 9.999 14.999
  Xperia M4 Aqua 549 12.999 489 11.499 279 6.499 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 16.499 18.499
  PlayStation®Vita 419 9.999 379 8.999 / 0 / 0 / 12.999 / 6.999 / 0 / 5.999 / 0 / 0 / 0 13.999 18.999
  Xperia Z 609 14.499 549 12.999 339 7.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 17.999 22.999
  Xperia Z1 Compact 819 19.499 759 17.999 549 12.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 22.999 28.999
  Xperia Z3 Compact / 24.499 959 22.999 759 17.999 169 3.999 / / / / / / / / / / / / 27.999 29.999
  Xperia Z1 / 26.499 1.049 24.999 839 19.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 29.999 35.999
  Xperia Z Ultra / 26.499 1.049 24.999 839 19.999 / 0 / / / / / / / / / / / / 29.999 36.499
  Xperia Z2 / 25.499 1.009 23.999 799 18.999 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 28.999 36.999
  Xperia Z2 Tablet / 27.499 1.089 25.999 879 20.999 299 6.999 / / / / / 9.999 / / / / / / / / 30.999 36.999
  Xperia Z3 / 32.499 1.299 30.999 1.089 25.999 499 11.999 / / / / / / / / / / / / 35.999 37.999
 • Microsoft
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Lumia 535 / 7.499 / 7.499 / 3.499 / 499 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
  Lumia 535 189 4.499 129 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 7.999 9.999
 • Vodafone
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Surf Stick 3772-Z / / / / / / / / / 999 / 0 / 0 / / / / / / / / 1.999 3.999
  Surf Stick K4201 / / / / / / / / / 999 / 0 / 0 / / / / / / / / 1.999 3.999
  Surf Stick K4305 / / / / / / / / / 999 / 0 / 0 / / / / / / / / 1.999 3.999
  3G Mobile Connect / / / / / / / / / 3.999 / 2.499 / 0 / / / / / / / / 2.499 4.999
  Surf Stick 4510-Z / / / / / / / / / 1.999 / 999 / 0 / / / / / / / / 2.499 4.999
  Surf Stick K5150 / / / / / / / / / 1.999 / 999 / 0 / / / / / / / / 2.999 5.499
  Surf Stick 3772-Z / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 1.999 3.999
  Surf Stick K4201 / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 1.999 3.999
  Surf Stick K4305 / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 1.999 3.999
  3G Mobile Connect / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 2.499 4.999
  Surf Stick 4510-Z / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 2.499 4.999
  Surf Stick K5150 / / / / / / / / / 499 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 2.999 5.499
 • Vip
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  3G Home Connect / / / / / / / / / 5.999 / 4.499 / 0 / / / / / / / / 4.499 6.999
  3G Home Connect / / / / / / / / / 1.999 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 4.499 6.999
 • iPhone
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  5C 8GB / 26.499 / 26.499 / 22.499 / 19.499 / / / / / / / / / / / / / / 26.999 29.999
  5S 16GB / 36.499 / 36.499 / 32.499 / 29.499 / / / / / / / / / / / / 36.999 39.999
  6 16GB / 48.499 / 48.499 / 44.499 / 41.499 / / / / / / / / / / / / / / 48.999 49.999
  6 64GB / 56.499 / 56.499 / 52.499 / 49.499 / / / / / / / / / / / / / / 56.999 58.999
  6 Plus / 56.499 / 56.499 / 52.499 / 49.499 / / / / / / / / / / / / / / 56.999 59.999
  5C 8GB / 23.499 919 21.999 709 16.999 129 2.999 / / / / / / / / / / / / / / 26.999 29.999
  5S 16GB / 33.499 / 31.999 1.129 26.999 549 12.999 / / / / / / / / / / / / 36.999 39.999
  6 16GB / 45.499 / 43.999 1.629 38.999 1.049 24.999 / / / / / / / / / / / / / / 48.999 49.999
  6 64GB / 53.499 / 51.999 / 46.999 1.379 32.999 / / / / / / / / / / / / / / 56.999 58.999
  6 Plus / 53.499 / 51.999 / 46.999 1.379 32.999 / / / / / / / / / / / / / / 56.999 59.999
 • Lenovo
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  A6000 / 9.499 / 9.499 / 5.499 / 2.499 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
  A6000 279 6.499 219 4.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / 9.999 11.999
 • ZTE
  Model Vip Free Basic Vip Free Special Vip Free Advanced Vip Free NoLimit Vip Internet Vip Internet Plus Vip Internet Extra Vip Internet + Media Package Vip Internet + Media Package Plus Vip Internet Plus + Media Package Vip Internet Plus + Media Package Plus Цена за посебни понуди - еднократно Само телефон
  Kis II Max / 2.999 / 2.999 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / 3.499 5.999
  Kis II Max / 0 / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / 3.499 5.999